Mã CK:

THỐNG KÊ NÂNG CAO


HOSE: 953.61 3.53 0.37%
KL: 155,879,414    0 tỷ
Trong tuần |  1 tuần |  2 tuần |  3 tuần
1 tháng |  3 tháng |  6 tháng |  9 tháng |  12 tháng
 
HOSE   HASTC
Mã CK Giá HT CN TN KLuong +/- %
RIC 6.6 4.8 6.6 1,170 1.9 38.9
TN1 58 48 60.6 2,320 10 20.8
HAI 1.9 1.6 1.9 8,342,410 0.3 20.8
SMA 16 13.4 17.2 274,150 2.7 19.9
CTF 24.6 20.5 24.6 787,870 3.8 18.0
DRH 7.1 5.9 7.1 1,243,860 1.0 16.7
DLG 1.6 1.4 1.6 9,389,270 0.2 14.0
AMD 1.9 1.7 1.9 6,453,350 0.2 13.1
CCL 4.8 4.2 4.8 2,569,710 0.6 13.0
SII 17.0 14.9 17.0 1,330 2.0 13.0

HOSE   HASTC
Trang: 1    2    3    4    5   

Danh Mục Tin Tức: