Mã CK:

THỐNG KÊ NÂNG CAO


HOSE: 871.21 -5.25 -0.60%
KL: 291,113,796    4,840.51 tỷ
Trong tuần |  1 tuần |  2 tuần |  3 tuần
1 tháng |  3 tháng |  6 tháng |  9 tháng |  12 tháng
 
HOSE   HASTC
Mã CK Giá HT CN TN KLuong +/- %
DAT 19.8 14.2 19.8 610 5.6 39.1
TEG 6.0 4.5 6.0 498,640 1.5 33.4
LGC 53.4 41 53.4 27,920 12.4 30.2
MHC 7.4 5.7 7.4 6,978,810 1.6 27.9
UDC 4.6 3.6 4.6 1,047,300 1.0 26.9
SJF 2.7 2.2 2.7 12,804,030 0.5 24.5
SAB 206 175 206 1,225,370 31 17.7
VNS 11.8 10 11.8 669,290 1.8 17.5
CLW 27.2 23.3 27.2 1,150 4.0 17.0
GEX 20.1 17.3 20.1 12,999,010 2.8 15.9

HOSE   HASTC
Trang: 1    2    3    4    5   

Danh Mục Tin Tức: