Mã CK:

THỐNG KÊ NÂNG CAO


HOSE: 895.97 0 0%
KL: 0    2,987.92 tỷ
Trong tuần |  1 tuần |  2 tuần |  3 tuần
1 tháng |  3 tháng |  6 tháng |  9 tháng |  12 tháng
 
HOSE   HASTC
Mã CK Giá HT CN TN KLuong +/- %
DTL 10.5 8.6 10.5 1,360 1.9 21.7
TCO 11.7 9.6 11.7 380 2.1 21.6
PIT 4.0 3.5 4.0 990 0.5 14.1
CCI 15.4 13.7 15.4 56,560 1.7 12.5
SII 18 16.1 18 160 2.0 12.1
LM8 18.5 16.5 18.5 40 2 12.1
DRH 5.2 4.6 5.2 5,111,610 0.5 11.1
TNC 14.8 13.6 14.8 30 1.3 9.2
GAB 92.5 82 92.5 547,980 7.6 9.0
TCD 10.8 10.0 10.8 170 0.8 8.3

HOSE   HASTC
Trang: 1    2    3    4    5   

Danh Mục Tin Tức: