Mã CK:

THỐNG KÊ NÂNG CAO


HOSE: 992.45 -4.81 -0.48%
KL: 162,568,195    0 tỷ
Trong tuần |  1 tuần |  2 tuần |  3 tuần
1 tháng |  3 tháng |  6 tháng |  9 tháng |  12 tháng
 
HOSE   HASTC
Mã CK Giá HT CN TN KLuong +/- %
RIC 6.3 4.5 6.3 3,800 1.8 39.6
JVC 3.1 2.6 3.1 1,681,860 0.5 20.2
CIG 2.5 2.1 2.6 12,160 0.4 19.1
SII 20.7 17.6 20.7 3,310 3.1 17.6
HVG 2.9 2.5 2.9 831,880 0.4 14.6
TCO 9.9 8.6 9.9 290 1.2 13.9
HDC 21.9 19.3 21.9 4,554,920 2.7 13.8
BCG 7.4 6.5 7.4 5,213,980 0.9 13.3
PVD 18.1 16 18.1 19,509,630 2.1 12.8
CLW 24 21.5 24 41,920 2.5 11.6

HOSE   HASTC
Trang: 1    2    3    4    5   

Danh Mục Tin Tức: