Mã CK:

THỐNG KÊ NÂNG CAO


HOSE: 1,010.22 4.25 0.42%
KL: 446,435,493    9,869 tỷ
Trong tuần |  1 tuần |  2 tuần |  3 tuần
1 tháng |  3 tháng |  6 tháng |  9 tháng |  12 tháng
 
HOSE   HASTC
Mã CK Giá HT CN TN KLuong +/- %
CVT 51.5 36.8 51.5 5,489,520 14.7 39.9
POM 11.5 8.3 11.5 872,670 3.3 39.4
HRC 44.6 35.2 44.6 7,760 9.4 26.7
HNG 14.6 11.8 14.6 26,517,260 2.8 23.8
PXI 3.6 3.1 3.7 199,380 0.5 16.9
ABS 13.1 11.3 13.1 1,558,780 1.8 15.9
TAC 40.8 35.9 41.2 318,510 4.9 13.6
BCM 42.9 37.5 42.9 873,740 5.1 13.5
TCO 10.9 9.6 10.9 3,090 1.3 13.1
PIT 5.2 4.6 5.3 12,850 0.6 13.0

HOSE   HASTC
Trang: 1    2    3    4    5   

Danh Mục Tin Tức: