Mã CK:

THỐNG KÊ NÂNG CAO


HOSE: 1,162.01 -15.63 -1.33%
KL: 602,996,255    15,017.07 tỷ
Trong tuần |  1 tuần |  2 tuần |  3 tuần
1 tháng |  3 tháng |  6 tháng |  9 tháng |  12 tháng
 
HOSE   HASTC
Mã CK Giá HT CN TN KLuong +/- %
NVT 7.4 6.1 7.4 108,900 1.4 22.2
RIC 30.9 25.3 30.9 194,500 5.6 22.2
LAF 15.0 13 15.0 46,600 2.0 15.0
TNH 30.9 27 30.9 1,307,700 3.9 14.4
ADS 15 13.3 15 942,100 1.8 13.2
GDT 45.1 40 45.2 137,100 5.1 12.7
HSL 6.1 5.3 6.1 1,204,100 0.6 10.0
SAV 24.0 21.8 24.0 189,000 2.2 9.9
TCD 14.4 13.1 14.4 269,200 1.3 9.5
TMT 5.9 5.4 5.9 56,000 0.5 9.4

HOSE   HASTC
Trang: 1    2    3    4    5   

Danh Mục Tin Tức: