Mã CK:

THỐNG KÊ NÂNG CAO


HOSE: 1,010.03 -2.27 -0.22%
KL: 212,329,658    5,150.74 tỷ
Trong tuần |  1 tuần |  2 tuần |  3 tuần
1 tháng |  3 tháng |  6 tháng |  9 tháng |  12 tháng
 
HOSE   HASTC
Mã CK Giá HT CN TN KLuong +/- %
AGF 4.5 3.2 4.5 136,250 1.3 39.6
CLG 5.5 3.9 5.5 1,231,980 1.6 39.3
CIG 2.2 1.7 2.2 107,330 0.5 27.5
TPC 11.8 9.6 11.8 40 2.1 22.0
HCD 4.2 3.5 4.2 4,748,800 0.7 21.0
BTT 40 33.2 40.6 3,270 6.8 20.5
TNT 1.9 1.6 2.1 2,142,960 0.3 20.1
ST8 19.5 16.3 19.5 1,140 3.2 19.7
PTL 4.6 3.9 4.8 152,610 0.7 17.5
TCO 12.6 10.8 12.6 580 1.8 16.7

HOSE   HASTC
Trang: 1    2    3    4    5   

Danh Mục Tin Tức: