2021-07-25 Cophieu68.vn Mobile
Mã CK:

THỐNG KÊ NÂNG CAO


HOSE: 1,310.05 16.45 1.27%
KL: 644,437,796    21,759.74 tỷ
Trong tuần |  1 tuần |  2 tuần |  3 tuần
1 tháng |  3 tháng |  6 tháng |  9 tháng |  12 tháng
 
HOSE   HASTC
Mã CK Giá HT CN TN KLuong +/- %
PTL 8.3 6 8.3 763,300 2.3 38.3
DAH 9.4 7.8 9.5 3,034,200 1.6 20.1
CMG 42.5 35.9 42.5 1,090,700 6.6 18.2
L10 17.9 14.5 17.9 3,700 2.7 17.4
ELC 15.9 13.7 15.9 3,506,900 2.2 16.1
DPM 25.6 22.1 25.6 18,711,100 3.5 15.9
SJF 3.6 3.1 3.7 6,742,000 0.5 15.1
PGI 25.5 22.3 25.9 115,900 3.3 14.6
NAF 32.6 28.8 32.6 9,207,200 3.8 13.2
MSN 134 119 134 7,857,500 15 12.6

HOSE   HASTC
Trang: 1    2    3    4    5   

Danh Mục Tin Tức: