Mã CK:

^VNINDEX - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM


     1,269.18    -4.48   -0.35%
TC 1,273.66
Open 1,273.66
CN 1,279.77
TN 1,263.66
KL 607,623,179
EPS 0
PE 0
KL 33 tr
Vốn 1,712,426 tỷ
Beta 0.7

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

TỈ LỆ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHỈ SỐ ^VNINDEX

^VNINDEX: 1269.1801 ( -4.4800   -0.3517% )     Tổng Điểm Ảnh Hưởng: -4.48 ( -0.352% )
= 1 - SUM( GIA_THAM_CHIEU x KL_NIEM_YET ) / SUM( GIA_KHOP x KL_NIEM_YET ) = -0.353%
Mã CK Tỉ Lệ Ảnh Hưởng KL Niêm Yết Giá Khớp +/- Điểm Ảnh Hưởng
1 VCB 7.720% 4,732,516,571 80.90 -0.60 -0.724
2 VHM 5.325% 4,354,367,488 60.10 -1 -1.110
3 VIC 5.199% 3,813,935,561 67.90 -0.20 -0.194
4 GAS 4.356% 1,913,950,000 115.60 1.90 0.927
5 BID 4.009% 5,058,523,816 39.35 -0.25 -0.322
6 NVL 3.243% 1,949,833,809 82.30 -0.80 -0.398
7 MSN 3.192% 1,423,724,783 112 0 0
8 VNM 3.070% 2,089,955,445 74.10 0.70 0.373
9 HPG 2.816% 5,814,785,700 23.75 -0.40 -0.594
10 CTG 2.770% 4,805,750,609 28.25 -0.50 -0.614
11 TCB 2.748% 3,510,914,798 39 -0.10 -0.090
12 VPB 2.714% 4,505,692,987 31.25 1.20 1.381
13 SAB 2.484% 641,281,186 195 1.50 0.245
14 MBB 2.095% 3,778,321,777 27.60 -0.05 -0.048
15 GVR 1.953% 4,000,000,000 24.20 -0.15 -0.153
16 FPT 1.939% 1,097,026,572 86.90 -1.40 -0.392
17 MWG 1.890% 1,463,709,630 64.10 -0.40 -0.149
18 ACB 1.704% 3,377,435,094 24.85 -0.30 -0.259
19 BCM 1.661% 1,035,000,000 80 -0.20 -0.053
20 VRE 1.380% 2,328,818,410 29.30 -0.30 -0.178
21 VJC 1.344% 541,611,334 124 0 0
22 SSB 1.245% 1,980,898,268 31.25 -0.10 -0.051
23 PLX 1.098% 1,293,878,081 42.70 0.30 0.099
24 VIB 1.097% 2,107,672,945 25.70 -0.30 -0.161
25 HDB 1.077% 2,007,290,642 26.25 -0.55 -0.281
26 STB 0.951% 1,885,215,716 25.10 -0.10 -0.048
27 TPB 0.909% 1,581,755,495 28.40 -0.30 -0.121
28 BVH 0.839% 742,322,764 55.80 -0.70 -0.132
29 SHB 0.829% 2,672,441,924 15.45 -0.05 -0.034
30 PDR 0.785% 671,646,219 57.60 -0.80 -0.137
31 HVN 0.771% 2,214,394,174 17.40 0.05 0.028
32 EIB 0.739% 1,235,522,904 29.70 -0.20 -0.063
33 DGC 0.701% 371,242,073 93.40 -0.90 -0.085
34 POW 0.647% 2,341,871,600 13.60 -0.20 -0.119
35 MSB 0.590% 1,527,500,000 19.25 -0.05 -0.019
36 REE 0.583% 351,408,010 81.70 -1.20 -0.107
37 VGC 0.577% 448,350,000 68.80 4.50 0.514
38 KDH 0.564% 716,829,995 38.70 -0.60 -0.110
39 KBC 0.558% 767,604,759 35.95 -0.35 -0.068
40 PNJ 0.556% 242,612,362 114 -0.40 -0.025
41 VND 0.548% 1,217,844,009 22.65 0.15 0.047
42 SSI 0.495% 984,750,022 25.15 0.05 0.013
43 OCB 0.494% 1,369,882,863 17.95 0 0
44 LPB 0.472% 1,503,585,993 15.55 -0.10 -0.038
45 GEX 0.409% 851,495,793 23.90 -0.10 -0.022
46 DIG 0.408% 499,890,962 40.70 -0.10 -0.013
47 DPM 0.369% 388,954,320 46.90 -0.50 -0.050
48 DXG 0.349% 607,529,390 29 0.35 0.054
49 DCM 0.343% 529,400,000 32 -0.40 -0.054
50 KDC 0.339% 251,624,010 67.50 0.10 0.006
51 NLG 0.327% 382,940,013 41.30 -1.40 -0.137
52 VHC 0.320% 183,376,956 85.90 -1.20 -0.056
53 GMD 0.317% 301,377,957 52 -0.50 -0.038
54 VPI 0.293% 219,999,780 66.30 -0.20 -0.011
55 HDG 0.262% 244,606,578 53 -0.50 -0.031
56 HCM 0.259% 457,211,966 28.15 -0.15 -0.017
57 BHN 0.253% 231,800,000 54.50 0 0
58 VCI 0.248% 335,000,000 36.80 -0.20 -0.017
59 DHG 0.240% 130,735,941 93.40 1.60 0.053
60 SBT 0.234% 629,150,895 17.90 -0.70 -0.112
61 HAG 0.217% 927,467,947 11.65 0 0
62 HSG 0.208% 493,481,896 20.40 -0.70 -0.088
63 VCG 0.205% 441,710,673 22.50 -0.65 -0.073
64 FRT 0.203% 118,472,535 86.10 0.70 0.021
65 PVD 0.192% 505,766,810 19.80 0.80 0.103
66 LGC 0.188% 192,436,555 48.75 0 0
67 PC1 0.185% 235,159,649 38.85 -0.55 -0.033
68 BWE 0.185% 192,920,000 47.95 -0.05 -0.002
69 PHR 0.180% 135,499,198 65.60 -0.90 -0.031
70 VSH 0.179% 232,241,246 38.20 -0.30 -0.018
71 BCG 0.170% 503,305,437 16.80 -0.10 -0.013
72 TCH 0.163% 668,215,843 11.95 -0.20 -0.034
73 HPX 0.161% 304,168,581 26.05 -0.45 -0.035
74 VIX 0.158% 549,190,458 14.65 0.25 0.035
75 TMS 0.158% 105,871,548 74 -0.40 -0.011
76 SJS 0.157% 113,897,480 68.70 -0.10 -0.003
77 HNG 0.153% 1,108,553,895 6.82 -0.09 -0.025
78 DXS 0.153% 411,930,113 18.70 0.20 0.021
79 ITA 0.152% 938,463,607 8.06 -0.03 -0.007
80 CMG 0.151% 109,077,993 67.80 -1.20 -0.033
81 KOS 0.150% 216,481,335 34.30 -0.40 -0.022
82 NT2 0.148% 287,876,029 25.55 -0.15 -0.011
83 GEG 0.144% 321,936,902 22.25 -0.15 -0.012
84 VCF 0.141% 26,579,135 264.80 0.30 0.002
85 CII 0.139% 284,012,369 24.90 0.40 0.029
86 DBC 0.137% 242,001,859 27.50 -0.70 -0.043
87 PVT 0.134% 323,651,246 20.85 0.15 0.012
88 ANV 0.131% 127,144,875 51.50 -0.10 -0.003
89 DGW 0.127% 90,752,025 70.40 0.50 0.012
90 HT1 0.125% 381,541,911 16.15 -0.25 -0.024
91 PME 0.120% 75,011,625 80.20 0 0
92 NKG 0.115% 263,277,806 21.35 -0.45 -0.030
93 PPC 0.115% 318,154,614 17.65 -0.30 -0.024
94 HDC 0.113% 108,085,693 53.20 1.10 0.030
95 FTS 0.111% 147,567,297 38 0.30 0.011
96 ASM 0.108% 336,526,752 15.70 -0.25 -0.022
97 BMP 0.107% 81,860,938 64.10 -1.30 -0.027
98 CTD 0.106% 79,188,344 70.70 3.90 0.079
99 HBC 0.106% 245,654,354 21.45 -0.05 -0.003
100 SZC 0.106% 100,000,000 52.80 0 0

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN