Mã CK:

^VNINDEX - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM


     1,054.29    2.04   0.19%
TC 1,052.25
Open 1,052.25
CN 1,059.71
TN 1,051.77
KL 648,102,598
EPS 0
PE 0
KL 33 tr
Vốn 1,712,426 tỷ
Beta 0.7

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

TỈ LỆ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHỈ SỐ ^VNINDEX

^VNINDEX: 1054.2900 ( 2.0400   0.1939% )     Tổng Điểm Ảnh Hưởng: 2.06 ( 0.196% )
= 1 - SUM( GIA_THAM_CHIEU x KL_NIEM_YET ) / SUM( GIA_KHOP x KL_NIEM_YET ) = 0.196%
Mã CK Tỉ Lệ Ảnh Hưởng KL Niêm Yết Giá Khớp +/- Điểm Ảnh Hưởng
1 VCB 10.254% 4,732,516,571 91.80 0.80 0.949
2 BID 5.541% 5,058,523,816 46 0 0
3 VHM 5.018% 4,354,367,488 48 -0.40 -0.436
4 VIC 4.840% 3,813,935,561 53.40 0.10 0.096
5 GAS 4.648% 1,913,950,000 103.70 1.70 0.815
6 VNM 3.712% 2,089,955,445 74.40 -0.20 -0.105
7 VPB 3.397% 6,713,204,001 21 -0.25 -0.421
8 CTG 3.290% 4,805,750,609 28.90 0.15 0.181
9 HPG 2.880% 5,814,785,700 20.70 -0.10 -0.146
10 SAB 2.840% 641,281,186 186 0 0
11 MSN 2.600% 1,423,724,783 77.60 0.90 0.321
12 TCB 2.219% 3,517,238,514 27.55 1.05 0.925
13 FPT 2.066% 1,097,026,572 79.20 0.10 0.027
14 BCM 2.026% 1,035,000,000 82.30 0.10 0.026
15 ACB 1.966% 3,377,435,094 24.45 0 0
16 MBB 1.938% 4,533,986,133 18 0.05 0.057
17 VRE 1.625% 2,328,818,410 29.25 -0.05 -0.029
18 SSB 1.540% 2,040,298,268 31.50 -0.20 -0.102
19 GVR 1.419% 4,000,000,000 14.80 -0.10 -0.100
20 VJC 1.373% 541,611,334 106.40 -0.10 -0.014
21 MWG 1.328% 1,463,709,630 39.10 1 0.367
22 STB 1.145% 1,885,215,716 25.40 -0.10 -0.047
23 PLX 1.100% 1,293,878,081 35.80 0.10 0.032
24 HDB 1.090% 2,515,261,400 18.15 -0.05 -0.032
25 VIB 1.059% 2,107,672,945 21.15 0.05 0.026
26 TPB 1.039% 1,991,840,597 21.85 -0.05 -0.025
27 BVH 0.857% 742,322,764 48.50 0 0
28 SHB 0.779% 3,072,455,321 10.85 0.20 0.154
29 SSI 0.745% 1,489,121,129 20.80 -0.20 -0.075
30 POW 0.742% 2,341,871,600 13.30 0 0
31 HVN 0.696% 2,214,394,174 12.95 -0.25 -0.139
32 LPB 0.636% 1,729,105,369 15.30 -0.15 -0.065
33 PNJ 0.611% 328,328,795 77.80 -0.40 -0.033
34 NVL 0.590% 1,949,833,809 12.60 -0.10 -0.049
35 MSB 0.579% 2,000,000,000 12.20 0.05 0.025
36 REE 0.569% 351,408,010 68 0 0
37 EIB 0.565% 1,235,522,904 19 -0.20 -0.062
38 OCB 0.514% 1,369,882,863 15.80 0.05 0.017
39 PGV 0.492% 1,123,468,046 18.35 -0.05 -0.014
40 DGC 0.461% 379,779,286 51.70 0.70 0.067
41 KDH 0.456% 716,829,995 26.75 0.05 0.009
42 VND 0.448% 1,217,844,009 15.25 -0.20 -0.061
43 KBC 0.421% 767,604,759 22.70 -0.35 -0.067
44 GMD 0.370% 301,377,957 51.50 0 0
45 KDC 0.359% 251,624,010 60.60 0.70 0.044
46 VGC 0.345% 448,350,000 32.25 -0.05 -0.006
47 VCI 0.332% 435,499,901 31.70 -0.30 -0.033
48 VPI 0.320% 241,999,617 55.70 0.20 0.012
49 DPM 0.313% 388,954,320 33.60 -0.20 -0.019
50 DCM 0.309% 529,400,000 24.40 -0.15 -0.020
51 DHG 0.291% 130,735,941 93.30 -0.20 -0.007
52 LGC 0.279% 192,436,555 60.80 0 0
53 HCM 0.271% 457,211,966 24.40 -0.45 -0.052
54 PVD 0.268% 556,296,006 20.25 0.05 0.007
55 GEX 0.254% 851,495,793 12.50 -0.05 -0.011
56 BHN 0.251% 231,800,000 43.90 -1.60 -0.093
57 VCG 0.243% 485,879,878 20.75 -0.25 -0.030
58 VHC 0.237% 183,376,956 54.50 0.30 0.014
59 NLG 0.233% 384,080,300 25.45 -0.05 -0.005
60 HSG 0.233% 598,054,986 16.25 -0.10 -0.015
61 SBT 0.232% 673,188,563 14.30 -0.15 -0.025
62 VSH 0.211% 232,241,246 38 -0.10 -0.006
63 PDR 0.202% 671,646,219 12.45 -0.15 -0.025
64 BWE 0.197% 192,920,000 43.85 0.90 0.044
65 KOS 0.196% 216,481,335 38.20 0.15 0.008
66 NT2 0.196% 287,876,029 28.50 -0.10 -0.007
67 DIG 0.192% 609,851,995 12.90 -0.35 -0.053
68 FRT 0.184% 118,472,535 64.90 -0.20 -0.006
69 PC1 0.178% 270,433,002 28.30 0.70 0.047
70 DXG 0.176% 610,031,516 12.35 0.20 0.031
71 HDG 0.174% 244,606,578 30.40 0.50 0.031
72 HAG 0.163% 927,467,947 7.44 0.08 0.019
73 PVT 0.157% 323,651,246 20.40 0.05 0.004
74 CTR 0.153% 114,389,075 56.80 0.70 0.020
75 TMS 0.150% 121,749,845 52 0.10 0.003
76 VCF 0.149% 26,579,135 235.40 0 0
77 SCS 0.148% 93,879,182 65.60 -0.60 -0.014
78 CMG 0.145% 150,675,142 40.40 -0.05 -0.002
79 HT1 0.140% 381,541,911 15.30 -0.10 -0.010
80 DGW 0.130% 167,229,943 32.50 -0.20 -0.008
81 PHR 0.128% 135,499,198 39.65 -0.15 -0.005
82 SJS 0.117% 113,897,480 45 2 0.057
83 TCH 0.116% 668,215,843 7.39 0.09 0.015
84 HNG 0.115% 1,108,553,895 4.38 0.02 0.006
85 CAV 0.115% 86,400,000 55.10 -0.60 -0.013
86 BMP 0.114% 81,860,938 58.40 -0.30 -0.006
87 STG 0.110% 98,253,357 47 0 0
88 GEG 0.109% 321,936,902 14.30 0.10 0.008
89 FTS 0.108% 195,059,951 22.95 -0.20 -0.010
90 PPC 0.106% 318,154,614 13.85 -0.15 -0.012
91 VIX 0.105% 582,139,189 7.57 -0.02 -0.003
92 NKG 0.102% 263,277,806 16.05 -0.25 -0.016
93 CII 0.099% 284,012,369 14.65 -0.05 -0.004
94 HHV 0.098% 307,804,450 13.55 0.20 0.015
95 TCM 0.097% 81,946,677 49.70 -0.20 -0.004
96 ANV 0.094% 127,144,875 31.65 0.75 0.024
97 TLG 0.091% 77,794,453 49.50 0.30 0.006
98 TMP 0.091% 70,000,000 52 -2.50 -0.044
99 TRA 0.088% 41,450,983 89.50 0.10 0.001
100 TDM 0.088% 100,000,000 36.65 -0.10 -0.003

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN