Mã CK:

^HASTC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI


     297.94    -3.25   -1.08%
TC 301.19
Open 301.31
CN 302
TN 297.94
KL 83,687,991
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 190,584 tỷ
Beta 0.4

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

TỈ LỆ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHỈ SỐ ^HASTC

^HASTC: 297.9400 ( -3.2500   -1.0791% )     Tổng Điểm Ảnh Hưởng: -1.43 ( -0.474% )
= 1 - SUM( GIA_THAM_CHIEU x KL_NIEM_YET ) / SUM( GIA_KHOP x KL_NIEM_YET ) = -0.476%
Mã CK Tỉ Lệ Ảnh Hưởng KL Niêm Yết Giá Khớp +/- Điểm Ảnh Hưởng
1 KSF 7.819% 300,000,000 83.30 -0.10 -0.028
2 THD 6.432% 350,000,000 56.90 -1.90 -0.626
3 IDC 5.860% 300,000,000 62.50 0 0
4 BAB 4.096% 753,135,500 17.30 -0.10 -0.071
5 VCS 3.965% 160,000,000 80.10 0.80 0.120
6 PVS 3.854% 477,966,290 26.90 1.10 0.495
7 NVB 3.564% 410,155,587 26 -1.80 -0.695
8 PVI 3.353% 234,241,867 47.40 1.60 0.353
9 CEO 2.783% 257,339,985 34.30 -0.30 -0.073
10 DTK 2.593% 680,000,000 12 -0.20 -0.128
11 HUT 2.368% 268,631,965 28.30 0.10 0.025
12 PHP 1.921% 326,960,000 18 -0.80 -0.246
13 SCG 1.806% 85,000,000 70.40 2.40 0.192
14 VIF 1.772% 350,000,000 16.20 0 0
15 MBS 1.698% 267,618,324 20 -0.30 -0.076
16 NTP 1.612% 117,796,183 43.50 -0.30 -0.033
17 SHS 1.494% 325,265,027 14.70 0 0
18 PTI 1.407% 80,395,709 57 1 0.076
19 IPA 1.281% 178,196,496 22.60 -0.40 -0.067
20 VNR 1.164% 150,737,130 24 -0.70 -0.099
21 HTP 1.130% 91,804,980 38.20 -1.20 -0.104
22 L14 0.982% 26,834,641 116 -1.10 -0.028
23 VC3 0.898% 66,811,848 43.20 0.20 0.013
24 DNP 0.832% 109,154,493 24.40 0 0
25 CDN 0.804% 99,000,000 26 0 0
26 TNG 0.800% 92,698,779 27.10 -0.50 -0.044
27 PLC 0.722% 80,798,839 28.50 -0.10 -0.008
28 DDG 0.692% 57,039,886 38.80 0 0
29 BCC 0.620% 123,209,812 15.90 -0.20 -0.023
30 MVB 0.617% 105,000,000 19.30 0.50 0.049
31 TIG 0.577% 130,006,834 14 -0.20 -0.024
32 L18 0.536% 38,116,528 44.20 -0.80 -0.029
33 BVS 0.533% 72,233,937 24.10 0.50 0.034
34 LAS 0.501% 112,856,400 13.80 -0.40 -0.042
35 CSC 0.498% 22,816,275 70.10 0.20 0.004
36 OCH 0.494% 200,000,000 7.60 -0.30 -0.056
37 SLS 0.471% 9,791,945 154 0 0
38 EVS 0.459% 60,000,400 24.50 0 0
39 SEB 0.450% 31,999,969 45 0 0
40 PGS 0.448% 50,000,000 28.20 -0.50 -0.024
41 API 0.448% 36,400,000 39.40 0 0
42 HHC 0.440% 16,425,000 84.80 -0.90 -0.014
43 PRE 0.430% 72,800,000 18.90 0 0
44 APS 0.422% 78,000,000 17.80 0.50 0.037
45 NRC 0.413% 84,188,686 15.60 -0.10 -0.008
46 SZB 0.379% 30,000,000 40.30 -0.10 -0.003
47 NET 0.357% 22,398,374 51 0 0
48 SHN 0.352% 129,607,147 9 0.30 0.037
49 IDJ 0.352% 73,512,976 15.30 0 0
50 TAR 0.351% 46,199,933 24.40 0.10 0.004
51 DHT 0.334% 26,408,828 40.70 0.20 0.005
52 BTS 0.332% 123,559,858 8.70 0.10 0.012
53 TVC 0.321% 103,610,670 9.60 -0.30 -0.029
54 GKM 0.316% 23,813,900 41.50 -0.90 -0.020
55 IDV 0.299% 21,023,450 44.80 -0.70 -0.014
56 BCF 0.285% 25,300,423 36.50 0.40 0.010
57 INN 0.284% 18,000,000 50 -0.50 -0.008
58 PVC 0.281% 50,000,000 18.50 0.50 0.024
59 SIC 0.280% 23,999,270 37.30 0 0
60 VIT 0.273% 50,000,000 17.50 0 0
61 CLM 0.273% 11,000,000 80 0.50 0.005
62 NDN 0.258% 71,657,937 11.20 -0.30 -0.020
63 DTD 0.246% 30,736,025 25.60 0 0
64 DP3 0.245% 8,600,000 91 0 0
65 PSD 0.239% 30,682,623 24.40 -0.50 -0.014
66 VNT 0.236% 11,949,005 63.10 0 0
67 VGS 0.236% 42,111,589 17.30 -0.60 -0.024
68 AMV 0.233% 91,108,861 8.20 0 0
69 HJS 0.230% 20,999,900 35 0 0
70 TVD 0.221% 44,962,864 15.80 0.10 0.004
71 HLD 0.213% 20,000,000 33.70 -0.30 -0.006
72 DL1 0.209% 101,177,353 6.50 -0.10 -0.010
73 SJE 0.205% 21,971,826 30 0.10 0.002
74 HGM 0.205% 12,600,000 52 0 0
75 SGC 0.203% 7,147,580 91 0 0
76 S55 0.200% 10,000,000 64 0 0
77 BAX 0.200% 8,200,000 78 0 0
78 NBC 0.197% 36,999,124 17 0 0
79 SAF 0.195% 10,055,788 62 0 0
80 IVS 0.193% 69,350,000 8.80 -0.10 -0.007
81 S99 0.190% 52,426,723 12.60 1 0.049
82 MBG 0.190% 72,355,278 8.30 -0.10 -0.007
83 CTX 0.187% 78,907,276 7.60 0 0
84 MST 0.187% 68,140,691 8.70 -0.10 -0.006
85 VC7 0.182% 48,045,592 11.90 -0.20 -0.009
86 PMC 0.181% 9,332,573 62.20 0 0
87 HOM 0.180% 74,769,131 7.50 -0.20 -0.014
88 HVT 0.175% 10,988,059 50.80 -0.10 -0.001
89 PSI 0.172% 59,841,300 9 -0.20 -0.011
90 VHL 0.172% 25,000,000 22 0 0
91 TTL 0.172% 41,908,000 13.20 0.10 0.004
92 POT 0.167% 19,430,006 27.50 0 0
93 KLF 0.165% 165,352,561 3.20 0 0
94 PIC 0.160% 33,339,891 15 -0.40 -0.013
95 NTH 0.160% 10,802,053 47.50 0 0
96 ART 0.154% 96,922,509 5.20 0.10 0.009
97 SDU 0.149% 20,000,000 23.90 0 0
98 LHC 0.144% 7,200,000 67.90 3.90 0.026
99 LIG 0.144% 64,898,032 6.90 -0.20 -0.012
100 WSS 0.143% 50,300,000 9.10 0 0

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN