Mã CK:

^HASTC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI


     212.80    -7.16   -3.26%
TC 219.96
Open 221.49
CN 221.49
TN 212.80
KL 188,314,409
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 190,584 tỷ
Beta 0.4

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

TỈ LỆ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHỈ SỐ ^HASTC

^HASTC: 212.8000 ( -7.1600   -3.2551% )     Tổng Điểm Ảnh Hưởng: -5.18 ( -2.356% )
= 1 - SUM( GIA_THAM_CHIEU x KL_NIEM_YET ) / SUM( GIA_KHOP x KL_NIEM_YET ) = -2.413%
Mã CK Tỉ Lệ Ảnh Hưởng KL Niêm Yết Giá Khớp +/- Điểm Ảnh Hưởng
1 KSF 8.806% 300,000,000 70.40 0.60 0.167
2 THD 5.991% 350,000,000 41 0.30 0.097
3 PVS 4.704% 477,966,290 23.40 0 0
4 IDC 4.643% 300,000,000 33.80 -3 -0.833
5 BAB 4.593% 753,135,500 14 -0.50 -0.348
6 PVI 4.423% 234,241,867 44.10 -0.80 -0.173
7 VCS 3.459% 160,000,000 48.90 -2.50 -0.370
8 NVB 3.191% 410,155,587 17.20 -1.30 -0.493
9 CEO 2.619% 257,339,985 21.80 -2.40 -0.571
10 DTK 2.602% 680,000,000 9 -0.10 -0.063
11 SCG 2.466% 85,000,000 67.80 -1.20 -0.094
12 VIF 2.002% 350,000,000 13.60 0 0
13 HUT 2.000% 268,631,965 17.70 0 0
14 MBS 1.711% 267,618,324 13.70 -1.50 -0.371
15 NTP 1.630% 117,796,183 32 -0.90 -0.098
16 HTP 1.537% 91,804,980 41 1.20 0.102
17 VNR 1.369% 150,737,130 20.70 -0.90 -0.125
18 SHS 1.354% 325,265,027 9 -0.90 -0.271
19 DNP 1.102% 109,154,493 23.10 -0.90 -0.091
20 IPA 1.072% 178,196,496 12.90 -1.40 -0.231
21 CDN 1.053% 99,000,000 25.50 0.20 0.018
22 DDG 0.986% 57,039,886 40.70 -0.40 -0.021
23 VC3 0.927% 66,811,848 33.40 0.40 0.025
24 PTI 0.889% 80,395,709 26.40 0.10 0.007
25 MVB 0.786% 105,000,000 17.50 -0.30 -0.029
26 L14 0.772% 26,834,641 68 -0.40 -0.010
27 PLC 0.771% 80,798,839 21.60 -1.10 -0.082
28 HHC 0.614% 16,425,000 88.90 0 0
29 SEB 0.606% 31,999,969 49.50 4.50 0.133
30 TNG 0.585% 92,698,779 14.50 -0.50 -0.043
31 BVS 0.556% 72,233,937 16.60 -1.70 -0.114
32 PGS 0.547% 50,000,000 27.10 1.10 0.051
33 PRE 0.536% 72,800,000 18.60 1.10 0.074
34 OCH 0.530% 200,000,000 6.30 0 0
35 SLS 0.482% 9,791,945 117 0 0
36 BCC 0.461% 123,209,812 8.20 -0.70 -0.080
37 SHN 0.441% 129,607,147 8.80 0.70 0.084
38 CSC 0.441% 22,816,275 41.40 -4.60 -0.097
39 TIG 0.437% 130,006,834 7.40 -0.60 -0.072
40 DHT 0.428% 26,408,828 38 -0.50 -0.012
41 LAS 0.422% 112,856,400 9 0.10 0.010
42 L18 0.414% 38,116,528 23.30 -2.50 -0.088
43 APS 0.413% 78,000,000 11.40 -1.20 -0.087
44 NET 0.396% 22,398,374 42 0 0
45 BCF 0.390% 25,300,423 36.10 -0.60 -0.014
46 BTS 0.374% 123,559,858 6.80 -0.40 -0.046
47 IDJ 0.356% 73,512,976 10.40 -1.10 -0.075
48 EVS 0.351% 60,000,400 13 -0.90 -0.050
49 CLM 0.349% 11,000,000 75.40 0 0
50 VIT 0.347% 50,000,000 16.50 0 0
51 SZB 0.343% 30,000,000 26.60 -0.60 -0.017
52 IDV 0.331% 25,228,140 31 -0.20 -0.005
53 DP3 0.325% 8,600,000 89.50 -0.50 -0.004
54 INN 0.304% 18,000,000 40 -0.10 -0.002
55 PVC 0.292% 50,000,000 13.20 -0.70 -0.032
56 GKM 0.288% 23,813,900 28.80 0 0
57 TVC 0.288% 103,610,670 6 -0.60 -0.058
58 VNT 0.281% 11,949,005 56 0 0
59 BAX 0.276% 8,200,000 79.90 0 0
60 SGC 0.274% 7,147,580 91 0 0
61 HJS 0.271% 20,999,900 30.70 0 0
62 PMC 0.261% 9,332,573 66.60 0 0
63 HLD 0.255% 20,000,000 27.30 -3 -0.056
64 CTX 0.252% 78,907,276 7.60 0 0
65 TAR 0.251% 46,199,933 13.50 0.60 0.026
66 NDN 0.235% 71,657,937 7.10 -0.70 -0.046
67 HVT 0.219% 10,988,059 46.60 -0.70 -0.007
68 PIC 0.217% 33,339,891 15.50 0 0
69 NRC 0.216% 84,188,686 5.50 -0.60 -0.047
70 API 0.214% 36,400,000 12.60 -1.40 -0.047
71 SJE 0.213% 21,971,826 23.10 0 0
72 HGM 0.212% 12,600,000 40 0 0
73 SAF 0.211% 10,055,788 50 0 0
74 S55 0.210% 10,000,000 47.20 -2.80 -0.026
75 DVM 0.207% 35,650,000 13.50 -0.30 -0.010
76 VGS 0.205% 42,111,589 10.50 -1.10 -0.043
77 NTH 0.200% 10,802,053 44 0 0
78 DTD 0.186% 30,736,025 13 -1.40 -0.040
79 SDU 0.184% 20,000,000 23.80 1.90 0.035
80 PSD 0.183% 30,682,623 14.20 0 0
81 S99 0.183% 52,426,723 7.70 -0.60 -0.029
82 SIC 0.182% 23,999,270 19.80 1.80 0.040
83 WCS 0.179% 2,500,000 160.30 -9.70 -0.022
84 IVS 0.172% 69,350,000 5.50 -0.40 -0.026
85 AMV 0.169% 91,108,861 4 -0.40 -0.034
86 PSI 0.166% 59,841,300 6 -0.60 -0.033
87 TVD 0.163% 44,962,864 8.20 -0.40 -0.017
88 LHC 0.162% 7,200,000 53.50 0 0
89 VC7 0.162% 48,045,592 7.40 -0.60 -0.027
90 CLH 0.161% 12,000,000 30 -2 -0.022
91 VHL 0.159% 25,000,000 15.10 0 0
92 MST 0.158% 68,140,691 5 -0.50 -0.032
93 DL1 0.157% 101,177,353 3.40 -0.30 -0.028
94 HOM 0.157% 74,769,131 4.90 -0.10 -0.007
95 VDL 0.155% 14,657,154 24.90 -0.30 -0.004
96 POT 0.153% 19,430,006 18.70 0 0
97 VNC 0.150% 10,499,955 31.10 -2.90 -0.028
98 CAP 0.149% 5,236,023 66 -1.80 -0.009
99 MBG 0.149% 72,355,278 4.50 -0.40 -0.027
100 SGH 0.146% 12,364,100 29 1 0.011

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN