Mã CK:

^HASTC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI


     205.76    -0.91   -0.44%
TC 206.67
Open 207.09
CN 207.84
TN 204.98
KL 78,206,000
EPS 0
PE 0
KL 0 tr
Vốn 190,584 tỷ
Beta 0.4

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

TỈ LỆ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHỈ SỐ ^HASTC

^HASTC: 205.7600 ( -0.9100   -0.4403% )     Tổng Điểm Ảnh Hưởng: -0.88 ( -0.427% )
= 1 - SUM( GIA_THAM_CHIEU x KL_NIEM_YET ) / SUM( GIA_KHOP x KL_NIEM_YET ) = -0.429%
Mã CK Tỉ Lệ Ảnh Hưởng KL Niêm Yết Giá Khớp +/- Điểm Ảnh Hưởng
1 THD 5.493% 350,000,000 39 -0.30 -0.087
2 KSF 5.259% 300,000,000 40.80 -3.10 -0.768
3 IDC 5.192% 329,999,929 39.30 -0.10 -0.027
4 PVS 4.810% 477,966,290 25.40 0.20 0.079
5 BAB 4.547% 813,386,340 14.10 0.10 0.067
6 PVI 4.527% 234,241,867 48.70 0.30 0.058
7 NVB 3.512% 560,155,587 15.80 0.10 0.046
8 VCS 3.201% 160,000,000 50.10 0 0
9 SHS 2.955% 813,156,748 8.90 -0.20 -0.134
10 DTK 2.590% 682,767,475 9 -0.50 -0.282
11 SCG 2.339% 85,000,000 69.70 0.80 0.056
12 CEO 2.240% 257,339,985 21.40 -0.40 -0.085
13 MBS 2.204% 380,593,118 14.40 -0.10 -0.031
14 HUT 2.200% 348,631,965 15.50 -0.30 -0.086
15 VIF 1.859% 350,000,000 13.30 0 0
16 NTP 1.599% 129,575,334 30.90 0 0
17 HTP 1.492% 91,804,980 40.60 -0.10 -0.008
18 VNR 1.409% 150,737,130 22.80 -0.60 -0.075
19 VC3 1.169% 100,217,588 29.20 0 0
20 DNP 1.116% 118,909,913 23.50 0 0
21 CDN 1.071% 99,000,000 27.20 0.10 0.008
22 PLC 1.071% 80,798,839 34.60 1.40 0.093
23 DDG 1.013% 59,839,886 42.10 -0.30 -0.015
24 PTI 1.011% 80,395,709 33.50 2 0.133
25 IPA 0.965% 213,835,775 11.40 0.10 0.018
26 MVB 0.734% 105,000,000 18 0.50 0.043
27 TNG 0.730% 105,117,758 17.30 -0.10 -0.009
28 HHC 0.603% 16,425,000 92 0 0
29 BCC 0.600% 123,209,812 12 -0.20 -0.020
30 SEB 0.599% 31,999,969 46.30 -0.60 -0.016
31 SLS 0.588% 9,791,945 150.90 0.40 0.003
32 OCH 0.583% 200,000,000 7.50 0.20 0.033
33 IDJ 0.575% 173,490,193 8.50 0.20 0.029
34 TIG 0.562% 176,006,485 7.80 -0.20 -0.029
35 L14 0.530% 30,859,315 44.80 1.80 0.046
36 PRE 0.520% 72,800,000 17.90 0 0
37 PGS 0.509% 50,000,000 24.40 -1.10 -0.045
38 BVS 0.505% 72,233,937 17.50 0 0
39 DHT 0.418% 26,408,828 39.80 0.20 0.004
40 BCF 0.412% 27,830,412 37.10 0 0
41 SHN 0.404% 129,607,147 7.70 -0.10 -0.011
42 TAR 0.391% 78,319,777 12.40 -0.10 -0.006
43 L18 0.381% 38,116,528 24.50 -0.50 -0.016
44 GKM 0.380% 26,195,240 36.20 -0.10 -0.002
45 VIT 0.379% 50,000,000 19 0 0
46 NET 0.376% 22,398,374 42 0 0
47 LAS 0.370% 112,856,400 8.20 0 0
48 SZB 0.357% 30,000,000 29 -0.80 -0.020
49 GMA 0.355% 19,999,999 44.40 0 0
50 EVS 0.354% 103,000,400 8.80 0.20 0.017
51 IDV 0.335% 30,273,487 27.70 0 0
52 APS 0.328% 83,000,000 9.70 -0.20 -0.014
53 DP3 0.327% 8,600,000 95.20 0 0
54 CSC 0.321% 25,553,871 32 0.50 0.011
55 HJS 0.321% 20,999,900 41.90 3.60 0.062
56 CLM 0.319% 11,000,000 72.60 0 0
57 PVC 0.296% 50,000,000 14.70 -0.10 -0.004
58 BTS 0.291% 123,559,858 5.90 0 0
59 VNT 0.290% 11,949,005 60.80 0 0
60 SAF 0.288% 12,046,590 59.80 0 0
61 API 0.282% 84,083,976 8.60 0.20 0.014
62 LHC 0.279% 14,400,000 49 0.50 0.006
63 INN 0.277% 18,000,000 38.70 0.20 0.003
64 S99 0.273% 85,454,000 8 0 0
65 TVD 0.273% 44,962,864 14.70 -0.50 -0.019
66 DTD 0.269% 42,415,289 15.80 -0.10 -0.004
67 PMC 0.266% 9,332,573 73.50 2.10 0.016
68 SIC 0.264% 23,999,270 27.50 0 0
69 NTH 0.255% 10,802,053 53.30 -5.90 -0.053
70 DVM 0.255% 35,650,000 18 0.10 0.003
71 CAP 0.252% 7,853,968 81.20 0.70 0.005
72 HGM 0.244% 12,600,000 48.50 0 0
73 VGS 0.240% 48,427,921 12.60 0.20 0.008
74 VHL 0.240% 25,000,000 24 0 0
75 CTX 0.239% 78,907,276 7.60 0 0
76 MBG 0.230% 120,218,540 4.90 0.10 0.010
77 SJE 0.229% 21,971,826 26.10 0 0
78 SDU 0.224% 20,000,000 28 0 0
79 TVC 0.223% 118,610,670 4.80 0.10 0.010
80 HLD 0.219% 20,000,000 27.40 0 0
81 HVT 0.217% 10,988,059 49 -0.50 -0.005
82 PSD 0.215% 39,887,409 13.50 0 0
83 NAG 0.214% 31,646,541 16.80 -0.10 -0.003
84 NDN 0.212% 71,657,937 7.40 0 0
85 PIC 0.209% 33,339,891 15.70 0 0
86 S55 0.208% 10,000,000 52 0 0
87 AMV 0.199% 131,105,650 3.80 0 0
88 BAX 0.195% 8,200,000 65.10 5.60 0.038
89 SGC 0.187% 7,147,580 72 6.50 0.038
90 TPP 0.171% 45,000,000 9.50 0 0
91 TTL 0.161% 41,908,000 9.60 0 0
92 TMB 0.161% 15,000,000 26.80 0 0
93 VC2 0.160% 47,199,410 9.10 0.60 0.023
94 WCS 0.157% 2,500,000 157 0 0
95 VNC 0.151% 10,499,955 36 0 0
96 LIG 0.144% 95,084,569 3.80 0 0
97 DL1 0.144% 106,236,094 3.50 0.10 0.009
98 IVS 0.144% 69,350,000 5.20 0 0
99 TTT 0.141% 4,570,210 77 0 0
100 HOM 0.140% 74,769,131 4.70 0 0

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN