Mã CK:

VTV - CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG (HNX)


     6    0   0%
TC 6
Open 6
CN 6
TN 6
KL 1,900
EPS 334
PE 18
KL 31.2 tr
Vốn 187 tỷ
Beta -0.3
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán VTV:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
5.90 0 6.10 0
5.80 400 6.20 100
5.70 400 6.50 500
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0
Nhóm ngành Vật Liệu Xây Dựng 58 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 3,826.81 0% 47.35 0.01 0%
2018 3.76 92% 0.04 0.03 76%
2017 4.33 90% 0.16 0.11 73%
2016 3.22 101% 0.06 0.06 97%
2015 3.40 93% 0.05 0.04 86%
2014 3.83 89% 0.04 0.04 92%
2013 3.75 89% 0.03 0.02 76%
2012 3.61 96% 0.04 0.03 73%
2011 3.27 94% 0.04 0.03 94%
2010 0 0% 0.02 0.03 126%
2009 0 0% 0 0.03 0%
2008 1.15 100% 0.02 0.03 207%
2007 1.04 66% 0.01 0.01 59%Gía trung bình: 6

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán VTV

Danh Mục Tin Tức: