Mã CK:

VRC - CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC (HOSE)


     15.90    0.20   1.27%
TC 15.70
Open 15.70
CN 16
TN 15.60
KL 215,570
EPS 4,759
PE 3.3
KL 50 tr
Vốn 785 tỷ
Beta 0.7
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán VRC:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
15.80 18,450 15.90 650
15.75 13,000 15.95 1,000
15.70 17,500 16.00 10,950
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.40 2% 0.21 0.02 11%
2018 0.82 5% 0.30 0.28 94%
2017 0.39 21% 0.12 0.08 63%
2016 0.04 112% 0.00 0.00 1,100%
2015 0.21 63% 0.01 -0.01 -95%
2014 0.19 24% 0.02 0.00 5%
2013 0.21 48% 0.01 0.00 12%
2012 0.14 63% 0.02 0.00 1%
2011 0.29 61% 0.08 0.02 23%
2010 0 0% 0.06 0.07 120%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán VRC

Danh Mục Tin Tức: