Mã CK:

VRC - CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC (HOSE)


     6.71    -0.11   -1.61%
TC 6.82
Open 6.75
CN 6.78
TN 6.35
KL 464,070
EPS 2,484
PE 2.7
KL 50 tr
Vốn 336 tỷ
Beta -0.5
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán VRC:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
6.56 5,000 6.70 19,990
6.55 500 6.75 6,700
6.50 50,700 6.76 1,140
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.40 3% 0.21 0.03 12%
2018 0.82 5% 0.30 0.28 94%
2017 0.39 21% 0.12 0.08 63%
2016 0.04 112% 0.00 0.00 1,100%
2015 0.21 63% 0.01 -0.01 -95%
2014 0.19 24% 0.02 0.00 5%
2013 0.21 48% 0.01 0.00 12%
2012 0.14 63% 0.02 0.00 1%
2011 0.29 61% 0.08 0.02 23%
2010 0 0% 0.06 0.07 120%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán VRC

Danh Mục Tin Tức: