Mã CK:

VPI - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ - INVEST (HOSE)


     41.95    -0.35   -0.83%
TC 42.30
Open 42.30
CN 42.45
TN 41.65
KL 986,640
EPS 2,199
PE 19.1
KL 160 tr
Vốn 6,712 tỷ
Beta 0.2
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán VPI:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
41.90 100 41.95 4,590
41.85 1,080 42.00 43,630
41.80 1,240 42.05 7,140
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2018 2.33 12% 0.60 0.45 74%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán VPI

Danh Mục Tin Tức: