Mã CK:

VPI - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ - INVEST (HOSE)


     41.50    -0.05   -0.12%
TC 41.55
Open 41.55
CN 41.95
TN 41.35
KL 540,700
EPS 2,740
PE 15.2
KL 160 tr
Vốn 6,648 tỷ
Beta 0.1
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán VPI:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
41.45 1,710 41.50 1,100
41.40 1,260 41.55 7,860
41.35 1,130 41.60 22,770
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2018 2.33 12% 0.60 0.45 74%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán VPI

Danh Mục Tin Tức: