Mã CK:

VPB - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (HOSE)


     22.85    0.95   4.34%
TC 21.90
Open 22.05
CN 22.95
TN 22.05
KL 4,798,980
EPS 3,729
PE 6.1
KL 2,456.7 tr
Vốn 56,137 tỷ
Beta 1.1
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán VPB:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
22.85 15,910 22.90 188,600
22.80 54,770 22.95 167,710
22.75 41,730 23.00 394,140
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
107,130 2,000
Nhóm ngành Ngân hàng- Bảo hiểm 27 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_LệGía trung bình: 22.54

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán VPB

Danh Mục Tin Tức: