Mã CK:

VNC - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL (HNX)


     33.40    0   0%
TC 33.40
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 4,006
PE 8.3
KL 10.5 tr
Vốn 351 tỷ
Beta 0.3
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán VNC:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
33.20 100 36.70 200
32.50 300
32.10 500
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.58 71% 0.03 0.03 89%
2018 0.53 106% 0.04 0.04 89%
2017 0.51 102% 0.04 0.03 85%
2016 0.48 105% 0.04 0.03 89%
2015 0.40 109% 0.03 0.03 79%
2014 0.31 117% 0.03 0.03 91%
2013 0.27 112% 0.03 0.02 62%
2012 0.24 109% 0.03 0.02 94%
2011 0.19 123% 0.03 0.02 90%
2010 0.17 130% 0 0.03 0%
2009 0.11 140% 0 0.03 0%
2008 0.10 125% 0 0.02 0%
2007 0.09 107% 0 0.02 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán VNC

Danh Mục Tin Tức: