Mã CK:

VGV - TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP (UPCOM)


     9.30    0   0%
TC 9.30
Open 10.60
CN 10.60
TN 8.10
KL 1,100
EPS 1,165
PE 8
KL 35.8 tr
Vốn 333 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán VGV:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
9.00 5,000 9.30 9,900
8.50 5,000 9.60 18,000
8.40 500 9.70 2,700
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.27 196% 0.02 0.04 175%
2018 0.27 330% 0.02 0.06 256%
2017 0.26 381% 0.02 0.06 307%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán VGV

Danh Mục Tin Tức: