Mã CK:

VGV - TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP (UPCOM)


     9.80    0.30   3.16%
TC 9.50
Open 9.80
CN 9.80
TN 9.80
KL 100
EPS 1,023
PE 9.6
KL 35.8 tr
Vốn 351 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán VGV:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
9.00 2,500 9.90 100
8.30 100 10.00 2,000
8.20 300 10.90 100
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 270 0% 22.20 0.06 0%
2018 0.27 330% 0.02 0.06 256%
2017 0.26 381% 0.02 0.06 307%Gía trung bình: 9.8

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán VGV

Danh Mục Tin Tức: