Mã CK:

VGV - TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP (UPCOM)


     10    0   0%
TC 10
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 886
PE 11.3
KL 35.8 tr
Vốn 358 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán VGV:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
10.00 3,000
10.50 10,000
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.27 127% 0.02 0.02 95%
2018 0.27 330% 0.02 0.06 256%
2017 0.26 381% 0.02 0.06 307%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán VGV

Danh Mục Tin Tức: