Mã CK:

VGS - CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE (HNX)


     7    -0.10   -1.41%
TC 7.10
Open 7.10
CN 7.10
TN 7
KL 13,000
EPS 1,811
PE 3.9
KL 42.1 tr
Vốn 295 tỷ
Beta 0.3
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán VGS:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
7.00 0 7.10 0
6.90 5,500 7.20 3,700
6.80 300 7.30 1,500
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0
Nhóm ngành Ngành Thép 26 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2020 6,300 0% 50 0.01 0%
2019 6,800 0% 65 0.08 0%
2018 5.30 131% 0.08 0.04 55%
2017 4.60 131% 0.06 0.07 112%
2016 3 153% 0.04 0.08 212%
2015 2.20 157% 0.02 0.05 230%
2014 1.90 143% 0.02 0.02 130%
2013 2 110% 0.01 0.01 93%
2012 1.90 149% 0.01 0.01 89%
2011 2 132% 0.04 0.00 2%
2010 1.50 146% 0.06 0.03 46%
2009 1.05 107% 0.02 0.05 259%Gía trung bình: 7.08

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán VGS

Danh Mục Tin Tức: