Mã CK:

VGS - CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE (HNX)


     7.20    0.30   4.35%
TC 6.90
Open 7.40
CN 7.40
TN 7.10
KL 1,300
EPS 1,017
PE 7.1
KL 42.1 tr
Vốn 303 tỷ
Beta 0.5
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán VGS:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
7.10 0 7.50 0
7.00 5,100
6.90 1,100
Nhóm ngành Ngành Thép 26 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 6.80 77% 0.07 0.04 61%
2018 5.30 131% 0.08 0.04 55%
2017 4.60 131% 0.06 0.07 112%
2016 3 153% 0.04 0.08 212%
2015 2.20 157% 0.02 0.05 230%
2014 1.90 143% 0.02 0.02 130%
2013 2 110% 0.01 0.01 93%
2012 1.90 149% 0.01 0.01 89%
2011 2 132% 0.04 0.00 2%
2010 1.50 146% 0.06 0.03 46%
2009 1.05 107% 0.02 0.05 259%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán VGS

Danh Mục Tin Tức: