Mã CK:

TTT - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH (HNX)


     53.50    0   0%
TC 53.50
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 18,558
PE 2.9
KL 4.6 tr
Vốn 245 tỷ
Beta -0.0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán TTT:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
52.50 1,000 53.50 100
52.00 500 54.00 100
48.60 100 54.50 500
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2018 0.21 185% 0.01 0.11 1,584%
2017 0.32 114% 0.08 0.11 138%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán TTT

Danh Mục Tin Tức: