Mã CK:

TTT - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH (HNX)


     52    0   0%
TC 52
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 19,528
PE 2.7
KL 4.6 tr
Vốn 238 tỷ
Beta -0.2
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán TTT:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
48.60 200 52.00 100
48.50 100 54.50 1,000
47.80 100 57.20 200
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2018 0.21 185% 0.01 0.11 1,584%
2017 0.32 114% 0.08 0.11 138%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán TTT

Danh Mục Tin Tức: