Mã CK:

TRA - CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO (HOSE)


     55.90    -0.50   -0.89%
TC 56.40
Open 56.40
CN 56.40
TN 55.80
KL 3,760
EPS 4,317
PE 12.9
KL 41.5 tr
Vốn 2,317 tỷ
Beta 0.2
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán TRA:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
55.90 10 56.30 420
55.80 30 56.40 790
55.60 20 56.90 10
Nhóm ngành Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 41 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 2.16 54% 0.21 0.12 58%
2018 2.40 75% 0.30 0.19 64%
2017 2 94% 0.24 0.28 116%
2016 2.10 96% 0.21 0.25 117%
2015 1.86 106% 0.19 0.23 119%
2014 1.86 89% 0.16 0.18 112%
2013 1.80 94% 0.15 0.17 116%
2012 1.33 106% 0.13 0.13 99%
2011 1.08 99% 0.08 0.09 113%
2010 0.90 97% 0.06 0.07 110%
2009 0.77 98% 0.06 0.05 92%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán TRA

Danh Mục Tin Tức: