Mã CK:

TRA - CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO (HOSE)


     64.30    0.10   0.16%
TC 64.20
Open 64.20
CN 64.30
TN 64.20
KL 250
EPS 3,990
PE 16.1
KL 41.5 tr
Vốn 2,661 tỷ
Beta 0.5
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán TRA:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
64.20 800 64.90 410
63.50 4,000 65.00 970
63.00 420 65.50 10
Nhóm ngành Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 41 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 2.16 37% 0.21 0.07 36%
2018 2.40 75% 0.30 0.19 64%
2017 2 94% 0.24 0.28 116%
2016 2.10 96% 0.21 0.25 117%
2015 1.86 106% 0.19 0.23 119%
2014 1.86 89% 0.16 0.18 112%
2013 1.80 94% 0.15 0.17 116%
2012 1.33 106% 0.13 0.13 99%
2011 1.08 99% 0.08 0.09 113%
2010 0.90 97% 0.06 0.07 110%
2009 0.77 98% 0.06 0.05 92%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán TRA

Danh Mục Tin Tức: