Mã CK:

TPC - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG (HOSE)


     9.64    0.63   6.99%
TC 9.01
Open 9.64
CN 9.64
TN 9.64
KL 40
EPS 1,401
PE 6.9
KL 24.4 tr
Vốn 236 tỷ
Beta -1.1
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán TPC:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
9.20 100
9.10 50
9.05 200
Nhóm ngành Nhựa - Bao Bì 32 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.63 95% 0.03 0.02 67%
2018 0.62 115% 0.03 0.03 94%
2017 0.59 124% 0.02 0.03 128%
2016 0 0% 0.01 0.02 143%
2015 0.48 147% 0.01 0.01 106%
2014 0.48 155% 0.02 0.01 69%
2013 0.44 161% 0.02 0.02 109%
2012 0.45 137% 0.04 0.03 79%
2011 0.36 205% 0.04 0.04 107%
2010 0.26 172% 0.02 0.04 167%
2009 0 0% 0 0.06 0%
2008 0.24 187% 0.02 -0.06 -292%
2007 0.22 133% 0.02 0.01 46%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán TPC

Danh Mục Tin Tức: