Mã CK:

TNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG (HNX)


     18.80    -0.20   -1.05%
TC 19
Open 19
CN 19.20
TN 18.70
KL 1,152,100
EPS 3,158
PE 6
KL 51.8 tr
Vốn 974 tỷ
Beta 1.7
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán TNG:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
18.80 14,800 18.90 4,600
18.70 210,400 19.00 62,700
18.60 123,500 19.10 27,600
Nhóm ngành Sản Xuất - Kinh doanh 49 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 4.15 19% 0.21 0.04 18%
2018 2.75 131% 0.13 0.18 142%
2017 2.20 113% 0.12 0.12 100%
2016 2.30 82% 0.11 0.08 72%
2015 1.79 107% 0.08 0.07 95%
2014 1.43 97% 0.05 0.05 106%
2013 1.53 78% 0.05 0.01 28%
2012 1.38 88% 0.06 0.02 40%
2011 1.19 97% 0.05 0.02 48%
2010 0 0% 0 0.02 0%
2009 0.66 72% 0.03 0.02 68%
2008 0.73 84% 0.03 0.02 70%
2007 0.66 52% 0.03 0.02 68%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán TNG

Danh Mục Tin Tức: