Mã CK:

TCM - CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY - ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG (HOSE)


     22.10    1.40   6.76%
TC 20.70
Open 21.50
CN 22.10
TN 21.30
KL 1,011,480
EPS 3,463
PE 6.4
KL 58.0 tr
Vốn 1,282 tỷ
Beta 1.3
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán TCM:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
22.10 171,620
22.05 150,050
22.00 104,680
Nhóm ngành Sản Xuất - Kinh doanh 49 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 3.95 71% 0.24 0.15 64%
2018 3.17 116% 0.19 0.26 138%
2017 3.24 99% 0.18 0.19 109%
2016 3.26 94% 0.16 0.12 72%
2015 2.78 100% 0.17 0.15 90%
2014 0 0% 0.16 0.17 102%
2013 2.39 107% 0.09 0.12 137%
2012 2.56 89% 0.08 -0.02 -27%
2011 2.35 94% 0.14 0.11 80%
2010 1.30 146% 0.11 0.20 183%
2009 0 0% 0 0.05 0%
2008 0 0% 0 0.01 0%
2007 0 0% 0 0.07 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán TCM

Danh Mục Tin Tức: