Mã CK:

SSI - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN (HOSE)


     22.20    -0.05   -0.23%
TC 22.25
Open 22.55
CN 22.55
TN 22
KL 848,650
EPS 2,132
PE 10.4
KL 510.1 tr
Vốn 11,349 tỷ
Beta 1.3
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán SSI:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
22.15 90 22.20 96,670
22.10 30,320 22.25 25,610
22.05 7,500 22.30 25,010
Nhóm ngành Chứng Khoán 26 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 3.78 19% 1.70 0.20 12%
2018 3.41 108% 1.62 1.30 81%
2017 2.11 137% 1.06 1.16 110%
2016 1.43 155% 0.95 0.88 92%
2015 1.32 101% 1.02 0.85 83%
2014 0.85 183% 0.63 0.74 118%
2013 0.96 76% 0.49 0.42 85%
2012 0.71 120% 0.48 0.47 97%
2011 1.20 71% 0.53 0.08 16%
2010 1.52 99% 1.20 0.69 57%
2009 0.46 243% 0.26 0.80 308%
2008 0.95 120% 0.55 0.25 46%
2007 0.86 145% 0.50 0.86 175%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán SSI

Danh Mục Tin Tức: