Mã CK:

SLS - CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA (HNX)


     44.70    -0.70   -1.54%
TC 45.40
Open 45.80
CN 45.80
TN 44.70
KL 4,100
EPS 5,672
PE 7.9
KL 9.8 tr
Vốn 438 tỷ
Beta 0.6
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán SLS:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
44.70 400 46.00 0
44.60 400 46.50 2,000
44.50 1,000 47.00 600
Nhóm ngành Thực Phẩm 55 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2018 0.90 89% 0.02 0.09 471%
2017 0.80 86% 0.06 0.19 341%
2016 0.48 108% 0.06 0.14 226%
2015 0.55 102% 0.04 0.08 195%
2014 0.48 87% 0.02 0.02 115%
2013 0.42 137% 0.01 0.05 424%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán SLS

Danh Mục Tin Tức: