Mã CK:

SLS - CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA (HNX)


     50.50    0.20   0.40%
TC 50.30
Open 50.30
CN 50.50
TN 50
KL 2,100
EPS 8,480
PE 6
KL 9.8 tr
Vốn 494 tỷ
Beta 0.6
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán SLS:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
50.00 0 50.60 0
49.50 200 50.80 500
49.00 300 50.90 200
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0
Nhóm ngành Thực Phẩm 55 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2020 863.98 0% 25.53 0.03 0%
2018 0.90 89% 0.02 0.09 471%
2017 0.80 86% 0.06 0.19 341%
2016 0.48 108% 0.06 0.14 226%
2015 0.55 102% 0.04 0.08 195%
2014 0.48 87% 0.02 0.02 115%
2013 0.42 137% 0.01 0.05 424%Gía trung bình: 50.04

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán SLS

Danh Mục Tin Tức: