Mã CK:

SJE - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 (HNX)


     19.80    -0.10   -0.50%
TC 19.90
Open 19.80
CN 19.80
TN 19.80
KL 600
EPS 2,854
PE 6.9
KL 18.3 tr
Vốn 363 tỷ
Beta 0.6
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán SJE:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
19.10 0 19.80 0
18.90 500 19.90 200
18.80 200 20.00 1,000
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2018 0.65 96% 0.06 0.06 90%
2017 0.50 140% 0.02 0.09 383%
2016 0.55 178% 0.02 0.04 175%
2015 0.59 192% 0.03 0.10 386%
2014 0.55 247% 0.02 0.05 236%
2013 0.45 192% 0.02 0.02 70%
2012 0.44 200% 0.02 0.03 146%
2011 0.45 163% 0.02 0.03 136%
2010 0.32 234% 0.02 0.03 139%
2009 0.35 155% 0.02 0.03 141%
2008 0.29 111% 0.01 0.02 139%
2007 0.26 91% 0.01 0.01 82%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán SJE

Danh Mục Tin Tức: