Mã CK:

SGC - CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG (HNX)


     116    0   0%
TC 116
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 4,145
PE 28
KL 7.1 tr
Vốn 829 tỷ
Beta -0.3
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán SGC:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
104.40 10,000
126.00 300
Nhóm ngành Thực Phẩm 55 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.31 73% 0.03 0.02 69%
2018 0.31 93% 0.04 0.02 58%
2017 0.29 102% 0.04 0.03 81%
2016 0.26 102% 0.02 0.03 127%
2015 0.24 99% 0.02 0.02 98%
2014 0.24 88% 0.03 0.02 69%
2013 0.20 101% 0.02 0.02 104%
2012 0.22 82% 0.04 0.02 49%
2011 0.18 110% 0.02 0.05 234%
2010 0.12 136% 0.02 0.02 86%
2009 0.11 101% 0.02 0.02 119%
2008 0.13 85% 0.02 0.02 78%
2007 0.12 102% 0.02 0.02 108%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán SGC

Danh Mục Tin Tức: