Mã CK:

SEB - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG (HNX)


     30.90    0   0%
TC 30.90
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 3,341
PE 9.2
KL 32.0 tr
Vốn 989 tỷ
Beta 0.4
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán SEB:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
30.00 10,000 33.90 300
28.60 200
28.50 5,000
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0
Nhóm ngành Đầu tư phát triển 25 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2020 155.48 0% 89.44 0.04 0%
2019 150.42 0% 91.02 0.11 0%
2018 0.16 154% 0.10 0.12 122%
2017 0.13 241% 0.08 0.19 242%
2016 0.11 189% 0.06 0.08 135%
2015 0.11 184% 0.06 0.08 127%
2014 0.11 92% 0.04 0.04 88%
2013 0.11 97% 0.04 0.04 112%
2012 0.11 121% 0.03 0.07 255%
2011 0.09 113% 0.02 0.03 139%
2010 0 0% 0.02 0.03 143%
2009 0.09 109% 0.02 0.02 114%Gía trung bình: 0

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán SEB

Danh Mục Tin Tức: