Mã CK:

S99 - CÔNG TY CỔ PHẦN SCI (HNX)


     8    0.40   5.26%
TC 7.60
Open 8
CN 8
TN 8
KL 100
EPS 1,803
PE 4.4
KL 40.8 tr
Vốn 326 tỷ
Beta 0.5
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán S99:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
7.50 0 8.00 0
7.40 1,200 8.20 1,000
7.20 100 8.30 2,600
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 1.11 105% 0.07 0.06 93%
2018 1.00 80% 0.01 0.08 1,533%
2017 0.61 96% 0.03 -0.01 -41%
2016 0.40 74% 0.03 0.01 35%
2015 0.47 27% 0.06 0.03 49%
2014 0.12 92% 0.00 0.02 563%
2013 0.13 105% 0.00 0.00 80%
2012 0.16 74% 0.01 0.00 33%
2011 0.25 44% 0.04 0.00 1%
2010 0.14 67% 0.03 0.02 80%
2009 0.14 92% 0.02 0.02 100%
2008 0.10 87% 0.02 0.02 79%
2007 0.09 93% 0.02 0.02 99%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán S99

Danh Mục Tin Tức: