Mã CK:

S99 - CÔNG TY CỔ PHẦN SCI (HNX)


     14.60    -0.10   -0.68%
TC 14.70
Open 14.70
CN 15
TN 14.40
KL 183,900
EPS 652
PE 22.4
KL 42.8 tr
Vốn 625 tỷ
Beta 0.3
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán S99:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
14.40 0 14.60 0
14.30 22,800 14.70 47,300
14.10 18,200 14.80 20,500
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 1,110.07 0% 69.10 0.03 0%
2018 1.00 80% 0.01 0.08 1,533%
2017 0.61 96% 0.03 -0.01 -41%
2016 0.40 74% 0.03 0.01 35%
2015 0.47 27% 0.06 0.03 49%
2014 0.12 92% 0.00 0.02 563%
2013 0.13 105% 0.00 0.00 80%
2012 0.16 74% 0.01 0.00 33%
2011 0.25 44% 0.04 0.00 1%
2010 0.14 67% 0.03 0.02 80%
2009 0.14 92% 0.02 0.02 100%
2008 0.10 87% 0.02 0.02 79%
2007 0.09 93% 0.02 0.02 99%Gía trung bình: 14.7

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán S99

Danh Mục Tin Tức: