Mã CK:

RCL - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN (HNX)


     15.90    0   0%
TC 15.90
Open 17.30
CN 17.40
TN 15.90
KL 1,400
EPS 1,450
PE 11
KL 7.6 tr
Vốn 120 tỷ
Beta -0.7
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán RCL:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
15.80 100
15.60 400
15.50 500
Nhóm ngành Bất Động Sản 65 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.18 13% 0.02 0.00 19%
2018 0.15 64% 0.02 0.01 48%
2017 0.15 68% 0.02 0.02 92%
2016 0.15 38% 0.02 0.01 56%
2015 0.17 74% 0.02 0.02 108%
2014 0.15 132% 0.02 0.02 140%
2013 0.14 126% 0.02 0.02 104%
2012 0.13 101% 0.02 0.02 103%
2011 0.16 98% 0.03 0.03 75%
2010 0.15 110% 0.03 0.04 146%
2009 0 0% 0 0.06 0%
2008 0 0% 0 0.02 0%
2007 0 0% 0 0.01 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán RCL

Danh Mục Tin Tức: