Mã CK:

RCL - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN (HNX)


     15.10    0   0%
TC 15.10
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 779
PE 19.4
KL 7.6 tr
Vốn 114 tỷ
Beta -0.9
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán RCL:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
15.10 100 16.50 300
16.60 1,000
Nhóm ngành Bất Động Sản 65 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.18 31% 0.02 0.01 29%
2018 0.15 64% 0.02 0.01 48%
2017 0.15 68% 0.02 0.02 92%
2016 0.15 38% 0.02 0.01 56%
2015 0.17 74% 0.02 0.02 108%
2014 0.15 132% 0.02 0.02 140%
2013 0.14 126% 0.02 0.02 104%
2012 0.13 101% 0.02 0.02 103%
2011 0.16 98% 0.03 0.03 75%
2010 0.15 110% 0.03 0.04 146%
2009 0 0% 0 0.06 0%
2008 0 0% 0 0.02 0%
2007 0 0% 0 0.01 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán RCL

Danh Mục Tin Tức: