Mã CK:

PVX - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM (UPCOM)


     1    0   0%
TC 1
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS -995
PE -1
KL 400 tr
Vốn 400 tỷ
Beta 0.9
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán PVX:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0
Nhóm ngành Nhóm Dầu Khí 32 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 3,200 0% 0 -0.39 0%
2018 3.80 88% 0 -0.39 0%
2016 11 84% 0.08 0.11 143%
2015 9.45 125% 0.06 0.02 38%
2014 7.50 119% 0 0.01 0%
2013 4.50 111% 0 -2.16 0%
2012 12.50 37% 1.26 -1.82 -145%
2011 18 52% 1.25 0.10 8%
2010 7 104% 0.64 0.74 116%Gía trung bình: 0

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán PVX

Danh Mục Tin Tức: