Mã CK:

PVT - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ (HOSE)


     14.80    -0.10   -0.67%
TC 14.90
Open 14.95
CN 14.95
TN 14.70
KL 513,050
EPS 3,029
PE 4.9
KL 281.4 tr
Vốn 4,165 tỷ
Beta 0.4
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán PVT:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
14.80 14,320 14.85 8,030
14.75 16,050 14.90 23,740
14.70 23,560 14.95 2,450
Nhóm ngành Nhóm Dầu Khí 32 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 5.50 106% 0.40 0.68 170%
2018 2.10 358% 0.23 0.91 404%
2017 5.01 123% 0.33 0.62 188%
2016 5 135% 0.28 0.55 197%
2015 5.09 113% 0.19 0.50 260%
2014 4.68 113% 0.14 0.46 340%
2013 4.12 121% 0.04 0.31 805%
2012 4.12 108% 0.08 0.01 9%
2011 4.30 97% 0.00 0.04 1,083%
2010 2.80 126% 0.13 0.04 31%
2009 1.60 121% 0.08 0.01 12%
2008 1.04 107% 0.06 0.08 153%
2007 0.93 51% 0.05 0.02 46%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán PVT

Danh Mục Tin Tức: