Mã CK:

PVS - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM (HNX)


     12.40    0   0%
TC 12.40
Open 12.40
CN 12.60
TN 12.30
KL 1,646,000
EPS 872
PE 14.2
KL 478.0 tr
Vốn 5,927 tỷ
Beta 1.6
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán PVS:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
12.30 0 12.40 15,900
12.20 392,200 12.50 422,600
12.10 331,400 12.60 654,100
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
1,100 50,000
Nhóm ngành Nhóm Dầu Khí 32 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 13,000 0% 560 0.77 0%
2018 13 113% 0.56 0.10 18%
2017 13 130% 0.56 1.06 189%
2016 22 85% 0.96 0.78 81%
2015 27 87% 0.97 1.47 152%
2014 25.20 126% 0.83 2.01 243%
2013 26.50 96% 0.79 1.70 215%
2012 25 98% 0.75 1.26 168%
2010 12.50 135% 0.60 0.93 154%
2009 9.50 112% 0.34 0.57 168%
2008 0 0% 0 0.54 0%
2007 0 0% 0 0.32 0%Gía trung bình: 12.43

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán PVS

Danh Mục Tin Tức: