Mã CK:

PVS - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM (HNX)


     17.20    0   0%
TC 17.20
Open 17.30
CN 17.70
TN 17.20
KL 2,474,600
EPS 1,341
PE 12.8
KL 478.0 tr
Vốn 8,221 tỷ
Beta 2
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán PVS:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
17.20 0 17.30 0
17.10 85,500 17.40 70,000
17.00 38,700 17.50 31,800
Nhóm ngành Nhóm Dầu Khí 32 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2018 13 113% 0.56 0.10 18%
2017 13 129% 0.56 0.76 136%
2016 22 85% 0.96 0.78 81%
2015 27 87% 0.97 1.47 152%
2014 25.20 126% 0.83 2.01 243%
2013 26.50 96% 0.79 1.70 215%
2012 25 98% 0.75 1.26 168%
2010 12.50 135% 0.60 0.93 154%
2009 9.50 112% 0.34 0.57 168%
2008 0 0% 0 0.54 0%
2007 0 0% 0 0.32 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán PVS

Danh Mục Tin Tức: