Mã CK:

PVD - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ (HOSE)


     18.10    0.20   1.12%
TC 17.90
Open 17.70
CN 18.30
TN 17.70
KL 3,042,180
EPS 852
PE 21.2
KL 383.3 tr
Vốn 6,937 tỷ
Beta 2.4
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán PVD:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
18.05 103,860 18.10 53,020
18.00 37,740 18.15 49,030
17.95 46,430 18.20 288,280
Nhóm ngành Nhóm Dầu Khí 32 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 3.85 24% 0 -0.08 0%
2018 3 183% 0 0.15 0%
2017 2.30 169% 0 0.03 0%
2016 7.50 71% 0.50 0.24 48%
2015 13.50 107% 1.50 1.83 122%
2014 13.70 152% 1.65 2.66 161%
2013 0 0% 1.36 1.99 147%
2012 10.10 118% 1.15 1.45 126%
2011 8 115% 0.90 1.07 119%
2010 5.10 148% 0.81 0.89 109%
2009 3.50 117% 0.70 0.82 117%
2008 3 124% 0.70 0.93 133%
2007 0 0% 0 0.58 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán PVD

Danh Mục Tin Tức: