Mã CK:

PVC - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ (HNX)


     5.70    -0.10   -1.72%
TC 5.80
Open 5.90
CN 5.90
TN 5.70
KL 116,700
EPS 751
PE 7.6
KL 50 tr
Vốn 285 tỷ
Beta 1.4
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán PVC:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
5.70 0 5.80 100
5.60 16,500 5.90 111,900
5.50 30,600 6.00 50,300
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0
Nhóm ngành Nhóm Dầu Khí 32 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 1,962 0% 0.17 0.06 34%
2018 3.07 81% 0.01 0.02 155%
2017 2.66 125% 0.02 0.02 97%
2016 3 102% 0.08 -0.02 -22%
2015 3.70 97% 0.16 0.29 181%
2014 3.50 132% 0.14 0.45 320%
2013 3.20 120% 0.15 0.16 107%
2012 3 125% 0.15 0.27 179%
2011 2.40 108% 0.14 0.15 104%
2010 0.68 265% 0.06 0.12 204%
2009 0.65 90% 0.06 0.05 84%
2008 0.60 70% 0 0.07 0%
2007 0.54 62% 0 0.04 0%Gía trung bình: 5.78

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán PVC

Danh Mục Tin Tức: