Mã CK:

PTI - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN (HNX)


     22    0   0%
TC 22
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 1,459
PE 15.1
KL 80.4 tr
Vốn 1,769 tỷ
Beta -0.1
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán PTI:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
19.80 100
22.00 400
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0
Nhóm ngành Ngân hàng- Bảo hiểm 27 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2020 6,350 0% 128.74 0 0%
2019 4,853 0% 120.42 0.11 0%
2018 3.68 113% 0.12 0.02 14%
2017 3.47 93% 0.12 0.15 131%
2016 3.13 99% 0.14 0.11 79%
2015 2.11 117% 0.14 0.16 113%
2014 1.68 102% 0.07 0.07 92%
2013 1.52 97% 0.05 0.05 101%
2012 1.53 109% 0.08 0.07 79%
2011 1.42 76% 0.09 0.07 79%Gía trung bình: 0

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán PTI

Danh Mục Tin Tức: