Mã CK:

PMC - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC (HNX)


     56.80    0   0%
TC 56.80
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 7,884
PE 7.2
KL 9.3 tr
Vốn 530 tỷ
Beta -0.2
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán PMC:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
53.30 100 56.50 100
53.20 100 56.60 100
53.10 100 56.80 100
Nhóm ngành Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 41 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.47 73% 0.07 0.05 75%
2018 0.44 103% 0.07 0.07 105%
2017 0.42 104% 0.07 0.07 109%
2016 0.39 106% 0.06 0.07 128%
2015 0.37 105% 0.05 0.06 121%
2014 0.37 100% 0.05 0.06 133%
2013 0.32 114% 0.04 0.06 146%
2012 0.27 113% 0.04 0.04 115%
2010 0.20 112% 0.02 0.03 132%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán PMC

Danh Mục Tin Tức: