Mã CK:

PIC - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 (HNX)


     10.10    0   0%
TC 10.10
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 187
PE 54
KL 30.3 tr
Vốn 306 tỷ
Beta -0.2
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán PIC:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
10.10 900 10.80 400
9.60 1,000 10.90 1,000
9.10 1,000 11.00 200
Nhóm ngành Năng lượng Điện/Khí/ 44 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2018 0 0% 0.02 0.03 124%
2017 0.09 91% 0.03 0.04 145%
2016 0 0% 0.02 0.03 112%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán PIC

Danh Mục Tin Tức: