Mã CK:

PHP - CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG (HNX)


     9.90    0.40   4.21%
TC 9.50
Open 9.70
CN 9.90
TN 9.70
KL 4,800
EPS 1,615
PE 6.1
KL 327.0 tr
Vốn 3,237 tỷ
Beta -0.2
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán PHP:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
9.50 0 9.90 0
9.40 500 10.00 1,700
9.30 600 10.10 2,300
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0
Nhóm ngành Vận Tải/ Cảng / Taxi 71 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2020 2,200 0% 605 0.15 0%
2019 1,684 0% 365 0.62 0%
2018 1.76 116% 0.36 0.66 183%
2017 1.88 110% 0.47 0.63 132%
2016 2.02 119% 0.60 0.74 123%
2015 1.72 137% 0.38 0.72 190%Gía trung bình: 9.82

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán PHP

Danh Mục Tin Tức: