Mã CK:

PHP - CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG (HNX)


     9.70    -0.30   -3%
TC 10
Open 10
CN 10.10
TN 9.60
KL 4,500
EPS 1,459
PE 6.6
KL 327.0 tr
Vốn 3,172 tỷ
Beta -0.1
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán PHP:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
9.60 0 10.20 0
9.50 500 10.30 400
9.40 700 10.40 300
Nhóm ngành Vận Tải/ Cảng / Taxi 71 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2018 1.76 116% 0.36 0.66 183%
2017 1.88 110% 0.47 0.63 132%
2016 2.02 119% 0.60 0.74 123%
2015 1.72 137% 0.38 0.72 190%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán PHP

Danh Mục Tin Tức: