Mã CK:

PGV - TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN (UPCOM)


     10.90    0   0%
TC 10.90
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 133,667
PE 0.1
KL 7.1 tr
Vốn 78 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán PGV:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
9.90 300 11.30 100
9.80 500 11.50 1,200
9.40 200 12.00 500
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 42,550 0% 409 1.00 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán PGV

Danh Mục Tin Tức: