Mã CK:

PGS - CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN NAM (HNX)


     32    0   0%
TC 32
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 1,830
PE 17.5
KL 50 tr
Vốn 1,600 tỷ
Beta 0.8
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán PGS:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
30.00 100 31.00 1,100
29.20 700 31.80 200
29.00 100 32.00 51,500
Nhóm ngành Năng lượng Điện/Khí/ 44 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 6.57 76% 0.10 0.06 58%
2018 5.93 117% 0.14 0.11 81%
2017 4.75 135% 0.13 0.11 88%
2016 5.11 101% 0.41 0.34 83%
2015 7.08 87% 0.22 0.22 97%
2014 6.78 113% 0.16 0.24 148%
2013 6.20 114% 0.18 0.24 131%
2011 4.10 142% 0.18 0.34 190%
2010 1.73 216% 0.03 0.27 904%
2009 1.70 116% 0.03 0.04 151%
2008 1.50 114% 0.03 0.03 119%
2007 0.00 46,117% 0.00 0.02 438%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán PGS

Danh Mục Tin Tức: