Mã CK:

OCH - CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG (HNX)


     7    0   0%
TC 7
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 21
PE 333.3
KL 200 tr
Vốn 1,400 tỷ
Beta 1.8
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán OCH:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
7.70 100
Nhóm ngành Dịch vụ - Du lịch 31 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 1.15 86% 0.02 0.04 208%
2018 1.20 95% 0.09 0.05 52%
2017 1.15 95% 0.03 0.04 127%
2016 1.15 85% 0.06 -0.08 -135%
2014 1.24 63% 0.16 -0.80 -512%
2013 1.05 64% 0.09 0.12 128%
2012 0.97 52% 0.35 0.08 22%
2011 0.57 54% 0.15 0.07 49%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán OCH

Danh Mục Tin Tức: