Mã CK:

OCH - CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG (HNX)


     9    0   0%
TC 9
Open 9
CN 9
TN 9
KL 11,000
EPS 1,311
PE 6.9
KL 200 tr
Vốn 1,800 tỷ
Beta 0.4
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán OCH:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
9.00 0
9.90 600
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0
Nhóm ngành Dịch vụ - Du lịch 31 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2020 997.66 0% 192.67 0.21 0%
2019 1.15 103% 0.02 0.02 144%
2018 1.20 95% 0.09 0.05 52%
2017 1.15 95% 0.03 0.04 127%
2016 1.15 85% 0.06 -0.08 -135%
2014 1.24 63% 0.16 -0.80 -512%
2013 1.05 64% 0.09 0.12 128%
2012 0.97 52% 0.35 0.08 22%
2011 0.57 54% 0.15 0.07 49%Gía trung bình: 9

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán OCH

Danh Mục Tin Tức: