Mã CK:

NUE - CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG (UPCOM)


     8.30    0   0%
TC 8.30
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 6 tr
Vốn 50 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán NUE:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
8.10 2,000 9.50 200
8.00 1,200
7.80 100
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2018 0 0% 0.01 0.01 110%
2017 0 0% 0.01 0.01 103%
2016 0 0% 0.00 0.01 253%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán NUE

Danh Mục Tin Tức: