Mã CK:

NRC - CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND (HNX)


     12    0.20   1.70%
TC 11.80
Open 11.80
CN 12.10
TN 11.70
KL 7,200
EPS 4,112
PE 2.9
KL 12 tr
Vốn 144 tỷ
Beta 1.1
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán NRC:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
11.80 0 12.00 300
11.70 200 12.10 400
11.60 900 12.20 1,400
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.35 110% 0.11 0.07 68%
2018 0.15 118% 0.07 0.07 106%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán NRC

Danh Mục Tin Tức: