Mã CK:

NLS - CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN (UPCOM)


     11.20    0   0%
TC 11.20
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 5.0 tr
Vốn 56 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán NLS:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2020 0 0% 5.44 0 0%
2019 130 0% 4.90 0.01 0%
2018 0 0% 0.00 0.00 114%
2017 0.10 120% 0.00 0.00 113%Gía trung bình: 0

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán NLS

Danh Mục Tin Tức: