Mã CK:

NET - CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET (HNX)


     46    -1.40   -2.95%
TC 47.40
Open 46
CN 47
TN 46
KL 5,000
EPS 4,368
PE 10.9
KL 22.4 tr
Vốn 1,062 tỷ
Beta 0.7
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán NET:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
46.30 0 49.00 0
46.10 100 50.00 600
46.00 1,400 50.90 700
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0
Nhóm ngành Sản Xuất - Kinh doanh 49 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 1,103 0% 50.50 0.08 0%
2018 0.94 118% 0.06 0.06 94%
2017 0.87 124% 0.08 0.06 74%
2016 0.84 100% 0.08 0.08 104%
2015 0.88 89% 0 0.09 0%
2014 0.80 101% 0 0.05 0%
2013 0.80 90% 0.05 0.06 111%
2011 0 0% 0.08 0.08 93%
2010 0.50 99% 0.07 0.08 120%Gía trung bình: 46.06

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán NET

Danh Mục Tin Tức: