Mã CK:

NET - CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET (HNX)


     40.50    -4.20   -9.40%
TC 44.70
Open 44.70
CN 44.70
TN 40.50
KL 1,600
EPS 3,087
PE 13.1
KL 22.4 tr
Vốn 907 tỷ
Beta 0.3
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán NET:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
41.00 0
41.10 2,000
43.00 500
Nhóm ngành Sản Xuất - Kinh doanh 49 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 1.10 73% 0.05 0.05 106%
2018 0.94 118% 0.06 0.06 94%
2017 0.87 124% 0.08 0.06 74%
2016 0.84 100% 0.08 0.08 104%
2015 0.88 89% 0 0.09 0%
2014 0.80 101% 0 0.05 0%
2013 0.80 90% 0.05 0.06 111%
2011 0 0% 0.08 0.08 93%
2010 0.50 99% 0.07 0.08 120%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán NET

Danh Mục Tin Tức: