Mã CK:

NDN - CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG (HNX)


     17.20    -0.20   -1.15%
TC 17.40
Open 17.50
CN 17.50
TN 17.10
KL 579,900
EPS 1,403
PE 12.3
KL 47.9 tr
Vốn 824 tỷ
Beta 1.3
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán NDN:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
17.10 100 17.20 0
17.00 51,000 17.30 49,000
16.90 49,000 17.40 64,800
Nhóm ngành Bất Động Sản 65 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.25 12% 0.08 0.06 78%
2018 0.28 62% 0.08 0.09 110%
2017 0.21 110% 0.04 0.10 268%
2016 0.31 92% 0.05 0.04 83%
2015 0.15 159% 0.03 0.06 195%
2014 0.18 134% 0.01 0.05 402%
2013 0.17 84% 0.01 0.02 151%
2012 0.27 52% 0.02 0.01 40%
2011 0.22 50% 0.03 0.03 94%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán NDN

Danh Mục Tin Tức: