Mã CK:

NBW - CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ (HNX)


     34.80    0   0%
TC 34.80
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 1,187
PE 29.3
KL 10.9 tr
Vốn 379 tỷ
Beta -1.0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán NBW:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
ATC 6,000
31.40 4,500
38.00 1,700
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.66 74% 0.02 0.01 73%
2018 0.62 104% 0.01 0.01 90%
2017 0.60 101% 0.01 0.01 124%
2016 0.54 103% 0.01 0.01 97%
2015 0.50 103% 0.03 0.03 75%
2014 0.47 102% 0.03 0.03 89%
2011 0.37 98% 0.03 0.02 85%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán NBW

Danh Mục Tin Tức: