Mã CK:

MCH - CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN (UPCOM)


     67.90    0   0%
TC 67.90
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 4,712
PE 14.4
KL 627.9 tr
Vốn 42,636 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán MCH:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
65.10 500 67.20 1,000
64.10 1,000 68.00 1,000
60.10 100 68.10 200
Nhóm ngành Thực Phẩm 55 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 20.40 63% 4.05 2.55 63%
2018 17 102% 3.10 3.43 111%
2017 14.50 93% 2.55 2.36 93%
2016 0 0% 2.90 2.90 100%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán MCH

Danh Mục Tin Tức: