Mã CK:

MCH - CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN (UPCOM)


     72    0.10   0.14%
TC 71.90
Open 71.50
CN 72.20
TN 71.20
KL 52,100
EPS 5,652
PE 12.7
KL 728.2 tr
Vốn 52,428 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán MCH:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
71.80 400 72.00 400
71.50 700 72.20 1,900
71.30 400 72.30 100
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
2,800 400
Nhóm ngành Thực Phẩm 55 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 20,400 0% 4,050 4.10 0%
2018 17 102% 3.10 3.43 111%
2017 14.50 93% 2.55 2.36 93%
2016 0 0% 2.90 2.90 100%Gía trung bình: 71.99

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán MCH

Danh Mục Tin Tức: