Mã CK:

MBS - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB (HNX)


     10    0.20   2.04%
TC 9.80
Open 10
CN 10
TN 9.80
KL 61,200
EPS 1,170
PE 8.4
KL 122.1 tr
Vốn 1,197 tỷ
Beta 0.7
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán MBS:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
9.90 0 10.00 1,000
9.80 4,600 10.10 8,500
9.70 23,700 10.20 54,900
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0
Nhóm ngành Chứng Khoán 26 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2020 720 0% 200 0.03 0%
2019 1,171.10 0% 360 0.23 0%
2018 0.88 118% 0.16 0.18 111%
2017 0.75 111% 0.02 0.02 119%
2016 0.48 106% 0.04 0.02 42%
2015 0.51 77% 0.05 0.01 17%Gía trung bình: 9.87

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán MBS

Danh Mục Tin Tức: