Mã CK:

MBS - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB (HNX)


     15.30    0   0%
TC 15.30
Open 15.20
CN 15.30
TN 14.90
KL 61,500
EPS 1,404
PE 10.9
KL 122.1 tr
Vốn 1,869 tỷ
Beta 0.7
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán MBS:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
14.90 0 15.30 8,600
14.80 11,700 15.40 2,200
14.70 10,000 15.50 5,100
Nhóm ngành Chứng Khoán 26 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 1.17 57% 0.36 0.17 48%
2018 0.88 118% 0.16 0.18 111%
2017 0.75 111% 0.02 0.02 119%
2016 0.48 106% 0.04 0.02 42%
2015 0.51 77% 0.05 0.01 17%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán MBS

Danh Mục Tin Tức: