Mã CK:

MBN - CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH (UPCOM)


     9.40    0   0%
TC 9.40
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 0
PE 0
KL 5.8 tr
Vốn 54 tỷ
Beta 0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán MBN:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 200 0% 6 0 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán MBN

Danh Mục Tin Tức: