Mã CK:

MBB - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI (HOSE)


     22.05    -0.35   -1.56%
TC 22.40
Open 22.45
CN 22.60
TN 22.05
KL 2,745,720
EPS 3,091
PE 7.2
KL 2,160.5 tr
Vốn 48,394 tỷ
Beta 0.9
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán MBB:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
22.05 95,240 22.10 1,190
22.00 215,540 22.20 38,340
21.95 3,080 22.25 4,200
Nhóm ngành Ngân hàng- Bảo hiểm 27 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2017 0 0% 4.53 3.49 77%
2016 0 0% 3.55 2.88 81%
2015 0 0% 3.15 2.51 80%
2014 0 0% 3 2.50 83%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán MBB

Danh Mục Tin Tức: