Mã CK:

LAS - CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO (HNX)


     5.90    -0.10   -1.67%
TC 6
Open 5.90
CN 6
TN 5.80
KL 128,300
EPS 22
PE 268.2
KL 112.9 tr
Vốn 666 tỷ
Beta 0.2
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán LAS:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
5.80 0 5.90 0
5.70 32,400 6.00 52,200
5.60 14,800 6.10 13,200
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0
Nhóm ngành Phân bón 15 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 3,980 0% 162 0.00 0%
2018 4.11 92% 0.22 0.12 56%
2017 4.13 99% 0.25 0.15 60%
2016 4.98 84% 0.44 0.14 32%
2015 4.79 100% 0.42 0.31 73%
2014 5.16 103% 0.53 0.44 84%
2013 4.85 98% 0.44 0.45 103%
2012 4.20 107% 0.29 0.39 138%Gía trung bình: 5.89

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán LAS

Danh Mục Tin Tức: