Mã CK:

L14 - CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14 (HNX)


     65.40    -0.60   -0.91%
TC 66
Open 66
CN 66.50
TN 65.10
KL 26,600
EPS 4,568
PE 14.3
KL 16.5 tr
Vốn 1,079 tỷ
Beta 0.3
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán L14:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
65.30 0 66.00 0
65.20 1,700 66.20 100
65.10 1,100 66.50 500
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.30 58% 0.11 0.06 52%
2018 0.30 86% 0.09 0.09 100%
2017 0.28 120% 0.06 0.06 105%
2016 0.18 128% 0.02 0.03 142%
2015 0.18 356% 0.02 0.02 133%
2014 0.23 94% 0.01 0.02 270%
2013 0.18 96% 0.00 0.00 76%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán L14

Danh Mục Tin Tức: