Mã CK:

L14 - CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14 (HNX)


     66.60    -0.20   -0.30%
TC 66.80
Open 66.40
CN 66.70
TN 65
KL 22,600
EPS 3,951
PE 16.9
KL 18.5 tr
Vốn 1,231 tỷ
Beta 0.7
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán L14:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
65.50 0 66.40 0
65.30 100 66.50 400
65.00 3,800 66.60 2,400
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 300 0% 110 0.08 0%
2018 0.30 86% 0.09 0.09 100%
2017 0.28 120% 0.06 0.06 105%
2016 0.18 128% 0.02 0.03 142%
2015 0.18 356% 0.02 0.02 133%
2014 0.23 94% 0.01 0.02 270%
2013 0.18 96% 0.00 0.00 76%Gía trung bình: 66.09

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán L14

Danh Mục Tin Tức: