Mã CK:

L10 - CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 (HOSE)


     17.70    0   0%
TC 17.70
Open 0
CN 0
TN 0
KL 0
EPS 1,875
PE 9.4
KL 9.9 tr
Vốn 175 tỷ
Beta -0.3
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán L10:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
18.80 10
18.85 20
18.90 10
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 1 35% 0.02 0.00 22%
2018 1 107% 0.02 0.02 81%
2017 1.35 100% 0.04 0.03 75%
2016 0 0% 0.04 0.03 80%
2015 0 0% 0.03 0.03 117%
2014 0 0% 0.02 0.03 107%
2013 0.75 114% 0.02 0.03 108%
2012 0.73 108% 0.02 0.03 114%
2011 0.64 107% 0.03 0.02 90%
2010 0.54 107% 0.03 0.03 107%
2009 0 0% 0 0.02 0%
2008 0.32 103% 0.02 0.02 111%
2007 0.29 72% 0.02 0.01 83%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán L10

Danh Mục Tin Tức: