Mã CK:

INN - CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP (HNX)


     27.70    0   0%
TC 27.70
Open 27.70
CN 28
TN 27.70
KL 18,500
EPS 4,712
PE 5.9
KL 18 tr
Vốn 499 tỷ
Beta -0.1
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán INN:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
27.10 0 27.70 0
27.00 3,500 28.80 100
26.50 200 28.90 200
Nhóm ngành Nhựa - Bao Bì 32 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 1.15 79% 0.10 0.06 65%
2018 0.96 121% 0.09 0.08 84%
2017 0.90 109% 0.09 0.07 81%
2016 0.73 121% 0.06 0.07 114%
2015 0.67 114% 0.06 0.06 91%
2014 0.60 105% 0.05 0.05 93%
2013 0.45 125% 0.03 0.04 141%
2012 0.36 116% 0.03 0.03 125%
2011 0.24 136% 0.02 0.02 95%
2010 0.17 138% 0.02 0.02 96%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán INN

Danh Mục Tin Tức: