Mã CK:

IMP - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM (HOSE)


     47.90    0   0%
TC 47.90
Open 47.50
CN 47.90
TN 47.50
KL 3,390
EPS 2,876
PE 16.7
KL 49.4 tr
Vốn 2,367 tỷ
Beta 0.0
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán IMP:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
47.50 5,230 47.90 2,330
47.40 100 47.95 500
47.10 2,020 48.00 15,530
Nhóm ngành Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 41 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 1.45 19% 0 0.04 0%
2018 1.44 86% 0.19 0.14 73%
2017 1.21 100% 0.16 0.12 73%
2016 1.10 96% 0.14 0.10 72%
2015 1.05 96% 0.13 0.09 71%
2014 1 91% 0.12 0.09 72%
2013 0.85 100% 0.11 0.06 58%
2012 0.89 92% 0.12 0.08 67%
2011 0.80 97% 0.10 0.08 78%
2010 0.76 101% 0.09 0.08 89%
2009 0.64 104% 0.07 0.07 93%
2008 0 0% 0 0.06 0%
2007 0 0% 0 0.05 0%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán IMP

Danh Mục Tin Tức: