Mã CK:

IMP - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM (HOSE)


     58.40    0.40   0.69%
TC 58
Open 58.30
CN 58.40
TN 58
KL 60,090
EPS 3,383
PE 17.3
KL 49.4 tr
Vốn 2,886 tỷ
Beta 0.7
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán IMP:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
58.30 1,240 58.40 1,180
58.20 1,200 58.50 20,640
58.10 1,380 58.70 1,000
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0
Nhóm ngành Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 41 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2020 1,750 0% 260 0.04 0%
2019 1.45 98% 0 0.16 0%
2018 1.44 86% 0.19 0.14 73%
2017 1.21 100% 0.16 0.12 73%
2016 1.10 96% 0.14 0.10 72%
2015 1.05 96% 0.13 0.09 71%
2014 1 91% 0.12 0.09 72%
2013 0.85 100% 0.11 0.06 58%
2012 0.89 92% 0.12 0.08 67%
2011 0.80 97% 0.10 0.08 78%
2010 0.76 101% 0.09 0.08 89%
2009 0.64 104% 0.07 0.07 93%
2008 0 0% 0 0.06 0%
2007 0 0% 0 0.05 0%Gía trung bình: 58.19

Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán IMP

Danh Mục Tin Tức: