Mã CK:

IDV - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC (HNX)


     38    0.50   1.33%
TC 37.50
Open 38.50
CN 38.50
TN 37.50
KL 4,200
EPS 5,360
PE 7.1
KL 18.4 tr
Vốn 697 tỷ
Beta -0.1
Lưu cảnh báo với mã chứng khoán IDV:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
37.60 0 38.00 0
37.50 1,400 38.50 6,800
37.20 2,400 39.00 700
Nhóm ngành Bất Động Sản 65 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết
Kế Hoạch Kinh Doanh
Đơn vị tỷ đồng
Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0.12 83% 0.07 0.08 107%
2018 0.12 73% 0.07 0.08 126%
2017 0.14 55% 0.06 0.06 92%
2016 0.09 164% 0.05 0.10 188%
2015 0.09 64% 0.05 0.04 79%
2014 0.05 160% 0.02 0.05 316%
2013 0.03 142% 0.01 0.03 273%
2011 0.07 45% 0.01 0.01 114%
2010 0 0% 0.01 0.01 114%


Xem chi tiết giao dịch trong ngày

1 tháng  3 tháng  6 tháng  12 tháng

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán IDV

Danh Mục Tin Tức: